Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Polkuopinnot: Opiskele bioanalyytikoksi satelliittikampuksella Porissa

Sitovat ilmoittautumiset 24.5. - 6.6.2021 lomakkeella, joka on tämän sivun toisella välilehdellä. Ilmoittautuminen avataan 24.5. klo 9.
 
Polkuopinnot  60 opintopistettä (op) on tarkoitettu tutkinto-ohjelmasta kiinnostuneille, joiden tavoitteena on suorittaa bioanalyytikon tutkinto 210 opintopistettä. Opiskelu vaatii sitoutumista päiväopiskeluun ja osallistumista lähiopetukseen. Savonia toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Satasairaalan ja SataDiagin laboratorioiden kanssa. Koko koulutus toteutetaan pääsääntöisesti Porissa lukuunottamatta osaa harjoitustöistä, jotka ovat Kuopiossa 4 kertaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Koulutuksella vastataan alueen työvoimatarpeeseen.
 
Huom! Näkökykyvaatimukset: Bioanalyytikoksi opiskelu edellyttää normaalia stereonäköä ja normaalia värinäköä. Silmälasien käyttö ei ole este koulutukseen hakeutumiselle.
 
Koulutusesite täällä
Koulutuksen infotilaisuuden diaesitys täällä
Infotilaisuuden tallenne on täällä. Valitse tekstitys videon alalaidasta kohdasta CC ja sen valikosta toiminto fi.
 
Tavoitteet
Opiskelija opiskelee 1. vuoden opinnot avoimessa amkissa Savonian tutkinto-opiskelijaryhmän mukana ja suorittaa hyväksytysti vähintään 60 op. Tämän jälkeen polkuopiskelija hakee tutkinto-opiskelijaksi avoimen amkin väylän kautta, lisätietoja täällä.  Opiskelu jatkuu 2. vuoden opinnoissa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on hyväksytysti suoritetut tutkinto-ohjelman opinnot 60 op. Polusta tutkintoon haettaessa ei ole erillistä valintakoetta. Opiskelija osoittaa soveltuvuutensa alan opintoihin opiskeluvuoden aikana.
 
Sisältö
Polkuopinnot 60 op ovat bioanalyytikon tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman ensimmäisen vuoden opinnot. Sisältää harjoittelua. Opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä
 
Toteutus
Opiskelu alkaa 30.8.2021. Opinnot ovat päätoimista päiväopiskelua ja sisältävät läsnäolovelvoitteista opetusta. Teoriaopetus järjestetään Kuopiosta etäyhteydellä Poriin opetusteknologiaa hyödyntäen. Harjoitustöitä järjestetään sekä Porissa että Kuopiossa. Työharjoittelun suoritetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laboratorioissa pääsääntöisesti SataDiagin toimipisteissä tai opiskelijavaihdossa ulkomailla.
 

Polkuopiskelu vaatii tavoitteellista ja itsenäistä opiskeluotetta, mahdollisuutta päätoimiseen opiskeluun ja sitoutumista päiväopetuksen aikatauluihin. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, joten opiskelua aloittavalla on oltava oma kannettava tietokone.

 

Opintomaksu
250 euroa ja se antaa 12 kuukauden avoimen amk:n opiskeluoikeuden. Opiskelija maksaa itse mm. kotipaikkakunnan ja Kuopion lähijaksojen matka- ja majoituskulut.
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen koulutukseen
Sitovat ilmoittautumiset. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja 12 ensin ilmoittautunutta saa paikan.
Opiskelun aloituksesta lähetetään lisätietoja koulutukseen valituille viimeistään 15.8. mennessä.
 
Opiskelupaikan vahvistaminen ja peruutusehdot
Opiskelijaksi hyväksytty vahvistaa opiskelupaikan maksamalla avoimen amkin opintomaksun 250 e. Maksulinkki ja peruutusohjeet ovat vahvistusviestissä, joka lähetetään ilmoittautujan sähköpostiin.
 
Tiedustelut
  • Koulutuksen sisältö ja opetusjärjestelyt lehtori Sanna Kolehmainen, sanna.kolehmainen (at) savonia.fi
  • Koulutukseen ilmoittautuminen lehtori Mirja Halonen 044 785 6412, mirja.halonen (at) savonia.fi ja avoinamk (at) savonia.fi
 
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.
 

Tervetuloa Savoniaan!