Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Polkuopinnot: Insinööri (ylempi AMK),
InnoTech-liiketoiminta, monimuotototeutus, 10 op

 

Polkuopinnot on tarkoitettu henkilöille, joiden tavoitteena on suorittaa insinöörin ylempi AMK -tutkinto. Opintoihin voivat hakeutua insinöörin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet tai henkilöt, joilla on muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto.
 
Kiihtyvässä asiakasodotusten ja -tarpeiden muutoksessa korostuvat yritysten innovaatio-osaaminen ja ketteryys. Uuden luomisessa menestymiseen tarvitaan palvelu-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamista, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiosaamista sekä kansainvälistymistaitoja. Toimimalla monialaisessa tiimissä hiotaan tulevaisuuden työelämässä entisestäänkin korostuvia tiimi- ja vuorovaikutustaitoja. Liiketalouden ja tekniikan yhteisessä InnoTech-liiketoiminta (YAMK) -tutkinto-ohjelmassa syvennytään konkreettisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen innovaatioprosessiopintojen (20 op) avulla. Tavoitteena on luoda tiiminä kaupallistettava tuote tai palvelu.
 
Sisältö
Tekniikan InnoTech-liiketoiminnan YAMK -polkuopinnot aloitetaan ammattillisten opintojen Innovaatioprosessi (20 op) -opintojaksolla. Halutessaan polkuopiskelija voi valita myös YAMK tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien yhteisiä opintoja (ks. tutkinto-ohjelman rakennekuva alla). Opintojaksojen sisällöt ja tavoitteet löytyvät tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta. Opintojaksovalinnat tehdään opintojen alussa. Osassa yhteisten opintojen opintojaksoista on rajattu osallistujamäärä, joten välttämättä kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan juuri kyseiselle opintojaksolle.
 
 
Toteutus

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetus, itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ sekä oppimistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, joten opiskelijalla oltava oma kannettava tietokone.

Opiskelu alkaa kaikille yhteisellä aloituksella torstaina 9.1.2020 klo 9.00 Boutique Hotel Sawohousessa (Tarhakuja 1, 70780 Kuopio),  jonka jälkeen lähipäiviä on keskimäärin 2 päivää 2 kk:n välein. Opiskelu tapahtuu monialaisissa tiimeissä, joten osallistuminen orientaatio opiskeluun ja tiimityöskentelyn aloituspäiviin  (9.-11.1.2020) on kaikille pakollista.

Muut (Innovaatioprosessi, 20 op) lähipäivät v. 2020 ovat 13.-14.3.2020: Asiakasymmärrysvaiheen esittelyt, 22.-23.5.2020: Ideointivaiheen esittelyt, 11.-12.9.2020:  Konseptointivaiheen esittelyt sekä 27.-28.11.2020: Liikeideoiden esittelyt ulkopuoliselle tuomaristolle (Gaala).

Jatkaminen tutkinto-opiskelijaksi
Polkuopintojen (10 op) suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi (ks. lisätietoa). Insinöörin AMK -tutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon tekniikan tai muulta soveltuvalta alalta suorittaneet voivat hakea tutkinto-opiskeluoikeutta heti sen jälkeen, kun ovat suorittaneet 10 opintopistettä YAMK-polkuopintoja.  Lisäksi 1.8.2020 alkaen tutkinto-opiskeluoikeutta voi hakea myös muulla korkeakoulututkinnolla tai vanhamuotoisella opistoasteen tutkinnolla tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinnolla. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. On huomattava, että tutkinto-opiskeluoikeutta haettaessa tulee hakukelpoisen tutkinnon lisäksi olla myös vähintään 3 vuoden työkokemus tekniikan alalta (1.8.2020 alkaen riittää 2 vuoden työkokemus). Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu tekniikan alan työkokemus (lisätietoja tästä).
 
Opintomaksu
Opintomaksu on 250 € ja se antaa 12 kuukauden avoimen amk:n opiskeluoikeuden. Lisäksi joissakin opintojaksoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston (ent. koulutusrahasto) aikuiskoulutustukea opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Hakuaikaa jatkettu, sitovat ilmoittautumiset 15.12.2019 mennessä.  Polkuopiskelupaikat (5) täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Opiskelupaikan saaneet saavat sähköpostiinsa vahvistusviestin, joka sisältää myös maksulinkin.  Maksu toimii opiskelupaikan vahvistuksena. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Voit kuitenkin käyttää sen muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.

 
Lisätietoja:
Sari Turpeinen, sari.turpeinen(at)savonia.fi, puh. 044 785 5621 tai avoinamk(at)savonia.fi
Sisällön ja toteutuksen osalta: Veli-Matti Tolppi, veli-matti.tolppi(at)savonia.fi

MIkäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä avoinamk(at)savonia.fi 
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!