Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Polku fysioterapeutiksi 60 op, Vuokatti Sportissa syksy 2021

 
Sitovat ilmoittautumiset 24.5. - 6.6.2021 lomakkeella, ks. tämän sivun toinen välilehti. Ilmoittautuminen avataan 24.5. klo 9.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Kainuun alueen hakijoille, joiden tavoitteena on suorittaa fysioterapeutin amk-tutkinto. Opiskelua edistää, mikäli hakijalla on kokemusta kuntoutusalan tai liikunta-alan koulutuksesta tai aktiivisesta liikunta-alan harrastus- tai kilpailutoiminnasta. Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja koko koulutus toteutetaan Kainuussa.
Katso koulutusesite.

Polkuopintojen kuvaus
Opiskelija opiskelee 1. vuoden opinnot avoimessa amkissa Savonian tutkinto-opiskelijaryhmän mukana ja suorittaa hyväksytysti vähintään 60 op. Tämän jälkeen polkuopiskelija hakee tutkinto-opiskelijaksi avoimen amkin väylän kautta, lisätietoja täällä. Tutkinto-opiskelu jatkuu Vuokatti Sportissa 2. vuoden opinnoissa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on hyväksytysti suoritetut tutkinto-ohjelman opinnot 60 op. Polusta tutkintoon haettaessa ei ole erillistä valintakoetta. Opiskelija osoittaa soveltuvuutensa alan opintoihin opiskeluvuoden aikana.

Opintojen tavoitteet, sisältö ja toteutus
Kainuun alueella opiskelevat muodostavat alueellisen opiskeluryhmän, joka opiskelee teoriaopinnot Kuopion ryhmän mukana videovälitteisesti. Opetusta järjestetään ma-pe, opiskelupäivien viikoittainen lukumäärä vaihtelee. Vuokatti Sportissa järjestetään lähiopetuksena ammattiopetuksen läsnäoloa edellyttäviä harjoitustunteja, joita on lukuvuoden 2021 - 2022 aikana noin 15 lähiopetuspäivää. Ensimmäisen vuoden opiskelu sisältää läsnäolovelvoitteista harjoittelua, syksyllä 10 päivää ja keväällä noin 6 kalenteriviikkoa. Harjoittelupaikat sijaitsevat Kainuun alueella. Koulutuksella vastataan alueen työvoimatarpeeseen. Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua.

Opiskelussa hankintaan opiskelutaitoja, ammattiopintojen perusteita ja aloitetaan ammattiopinnot. Opetussuunnitelma on luettavissa  täällä. Opinnot sisältävät luento- ja verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua, taitopaja- ja simulaatioharjoittelua ja harjoittelua eri organisaatioissa. Opiskelussa ja opetuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisalustaa sekä muita verkko-opiskelun välineitä ja oppimisympäristöjä. Koko koulutus, polkuopinnot ja tutkinto-opiskelu, toteutetaan Vuokatissa ja Kainuun alueella.

Polkuopiskelu alkaa tiistaina 31.8.2021 klo 9 - 15 Vuokatti Sportin auditoriossa Iso-Pölly. Opiskelun aloitusta koskevat ohjeet ja aikataulut lähetään polkuopiskelupaikan saaneille.

Opintomaksu
Avoimen amkin opintomaksu 250 euroa sisältää teoriaopetuksen ja opiskeluoikeuden ajalla 30.8.2021 - 31.8.2022. Lisäkuluja opiskelijalle tulee harjoittelusta, matkoista, majoituksesta ja ruokailusta. Avoimen amk:n opiskelija maksaa kaikesta itse. 


Opintojen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen. Opintovapaalla oleva opiskelija voi tietyin edellytyksin saada Koulutusrahaston aikuisopintotukea. Työttömän tai työttömyysuhan alaisen henkilön on sovittava etukäteen oman TE-toimiston kanssa omaehtoisesta opiskelusta.

Koulutukseen ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset 24.5. - 6.6.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja 14 ensin ilmoittautunutta saa opiskelupaikan. Voit myös jonottaa mahdollisesti vapautuvaa opiskelupaikkaa. Opiskelu alkaa tiistaina 31.8 klo 9 (päivä 9-15), paikka Vuokatti Sportissa, tilana Auditorio Iso-Pölly, Pallohalli-rakennuksessa. Opiskelun aloituksesta lähetetään lisätietoja koulutukseen valituille viimeistään 15.8. mennessä.


Opintomaksun maksaminen ja peruutusehdot
Opintomaksu 250 euroa maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, jos Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen.

Tiedustelut
  • Koulutuksen sisältö ja opetusjärjestelyt: yliopettaja Marja Äijö, marja.aijo (at) savonia.fi
  • Koulutukseen ilmoittautuminen: lehtori Mirja Halonen 044 785 6412, mirja.halonen (at) savonia.fi ja avoinamk(at)savonia.fi
​​​​​Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet muutoksiin.
 

Tervetuloa Savoniaan!