Siirry sisältöön
Palvelutoiminnan yhtiöittäminen 16.3.2021

Palvelutoiminnan yhtiöittäminen 16.3.2021

 
Peruspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen on lähivuosina voimakkaan rakennemuutoksen kohteena. Julkiset palveluhankinnat tulevat todennäköisesti edelleen lisääntymään ja laajenemaan erilaisiin palvelukokonaisuuksiin. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus, jossa palvelujen järjestäminen siirretään kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Uudistuksen lisäksi toteutetaan erilaisia palvelujen sisällöllisiä uudistuksia, jotka käytännössä edellyttävät nykyistä laajempia alueellisia yhteistyörakenteita. Yhteistyö voi perustua erilaisiin ratkaisuihin alkaen kevyemmistä sopimuspohjaisista järjestelyistä ja päätyen hallinnollisesti raskaampiin menettelyihin, esimerkiksi perinteiseen kuntayhtymään tai osakeyhtiöön. Yhteistyö on usein tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä yhtiöittämisen avulla. Kunnat sekä muutkin palvelujen tuottajat joutuvat myös muista syistä arvioimaan uudelleen omaa palvelutuotantoaan ja harkitsemaan yhtiöittämistä yhtenä vaihtoehtona. Sekä liiketaloudelliset että kilpailuoikeudelliset syyt johtavat todennäköisesti siihen, että julkisten toimijoiden on yhtiöitettävä toimintojaan.
 
Myös uudentyyppisiä palvelutuotannon tapoja, jotka perustuvat kuntien, tulevien hyvinvointialueiden sekä yksityissektorin yritysten ja muiden yhteisöjen yhteistyöhön, voi syntyä. Liiketoiminnallisin periaattein toimivien yritysten lisäksi peruspalvelusektorilla toimii perinteisesti erilaisia yleishyödyllisiä yhteisöjä. Näiden yhteisöjen saaman julkisen tuen käyttöala on kaventunut kilpailuoikeudellisten periaatteiden vuoksi. Lisäksi julkisen tuen suuruuteen kohdistuu lähivuosina merkittäviä paineita, mikä voi osaltaan johtaa yhteisöjen toiminnallisiin ja rakenteellisiin muutoksiin. Palvelutoiminta on usein myös verotuksellisista syistä järkevää eriyttää yhdistyksen tai muun yhteisön muusta toiminnasta perustamalla sitä varten osakeyhtiö.
 
Koulutuspäivässä luodaan laaja kokonaiskuva peruspalvelusektorin toimintojen yhtiöittämiseen liittyvistä periaatteista ja lainsäädännöstä. Ohjelmassa käsitellään erityisesti:
  • yhtiöittämisen yleisiä tavoitteita ja periaatteita
  • yhtiöittämisen taloudellisia vaikutuksia ja kilpailuneutraliteettia
  • yhtiöittämisen verotuksellisia kysymyksiä
  • liikkeenluovutukseen ja henkilöstöasioihin liittyviä kysymyksiä
  • omistajaohjausta sekä osakeyhtiön käytännön toimintaa erityisesti osakeyhtiön hallituksen näkökulmasta
  • sote -uudistusta ja muita sosiaali- ja terveyspalvelujen lakisääteiseen järjestämisvastuuseen liittyviä uudistuksia ja näiden uudistusten vaikutusta alueellisiin yhteistyörakenteisiin ja yhtiöittämistä yhtenä yhteistyön vaihtoehtona sekä
  • muita julkisen palvelutuotannon yhtiöittämiseen liittyviä erityiskysymyksiä. 
 
Koulutuspäivä on suunnattu erityisesti kuntien ja muiden julkisyhteisöjen edustajille, jotka ovat yhtiöittämässä palvelutuotantoaan. Koulutuspäivä soveltuu erinomaisesti myös sosiaali- ja terveysalan ja muiden peruspalvelujen yksityisille tuottajille sekä järjestöille ja yhdistyksille. Koulutuspäivän aikana käydään läpi käytännön esimerkkejä yhtiöittämiseen liittyvistä hyvistä ja huonoista kokemuksista. Koulutuspäivän luennoitsijat ovat sekä yksityisen että julkisen sektorin asiantuntijoita, joilla on pitkäaikainen ja laaja kokemus yhtiöittämiseen tai sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä.