Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Palvelumuotoilu liiketoiminnan kehittämisessä
(ylempi AMK), Non-Stop/verkkototeutus, 5 op

 
Opintojakso on tarkoitettu henkilöille, joilla on amk- tai muu korkeakoulututkinto (esim. restonomi/tradenomi AMK-tutkinto) ja jotka suunnittelevat jatko-opintoja sekä alalla työskenteleville henkilöille, jotka  tarvitsevat aiheeseen liittyvää tietoa ja haluavat täydentää osaamistaan.
 
Tavoitteet ja sisältö
Opiskelija ymmärtää palvelumuotoilun teoreettisen perustan, keskeiset käsitteet ja menetelmät. Opiskelija hallitsee palvelumuotoiluprosessin eri vaiheineen, asiakasymmärryksen luomisesta, ideoiden generointiin ja edelleen konseptointiin, prototypointiin ja arviointiin. Opiskelija osaa hyödyntää suunnittelussa ja prosessissa kuhunkin vaiheeseen sisältyviä menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoilun lähestymistapoja palvelu- ja liiketoiminnan kehittämisessä omalle alalleen.
  • Palvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun keskeiset käsitteet, prosessit ja menetelmät.
  • Muotoilun osallistavat ja kokemukselliset menetelmät.
  • Palvelun prototypoinnin menetelmät ja niiden käyttö.
  • Muotoiltujen konseptien testaus ja arviointi.
  • Palvelumuotoilun ja design managementin yhteys.
Opintojakson tarkempi sisältö ja tavoitteet löytyvät matkailu- ja ravitsemisalan (YAMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta opetussuunnitelmasta.
 
Toteutus ja suoritustapa
Opinnot toteutetaan NonStop/verkko-opiskeluna, jossa teoria-aineiston omaksuminen verkkoluentoja ja lähteitä käyttäen, oppimistehtävien ja pienimuotoisen soveltavan palvelumuotoiluprojektin tekeminen, itsearviointi ja raportointi verkkoympäristössä muodostavat kokonaisuuden. Perehtyminen kirjalliseen materiaaliin, verkkoluennot, oppimistehtävät ja oppimisprojekti. Opinnot voi aloittaa ja suorittaa henkilökohtaisen aikataulun mukaan milloin vaan luokuvuoden 2019 - 2020 aikana. Oppimistehtävien palautuspäivät ovat  8.12.2019, 30.12.2019, 30.2.2020, 30.3.2020, 30.4.2020, 30.5.2020. Opintojakso päättyy ja oppimistehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 30.5.2020.
 
Opintomaksut 
Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 €/opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen:  kausimaksu (6 kk) 125 € tai vuosimaksu (12 kk) 250 €. Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä.Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston (ent. koulutusrahasto) aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2020 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Jos saat opiskelupaikan, tulee sinun vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Saat maksuohjeet sähköpostiisi. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (kausi- tai vuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.
 
Lisätiedot
Sari Turpeinen, sari.turpeinen(at)savonia.fi, puh. 044 785 5621 tai avoinamk(at)savonia.fi
Sisällön ja toteutuksen osalta: Matti Laitinen, matti.laitinen(at)savonia.fi
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä avoinamk(at)savonia.fi
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!