Nordisk Byggträff in Finland 2017

Nordisk Byggträff i Finland 2017

 
Kära Byggträff vänner i Norden,
 

Nordisk Byggträff arrangeras redan för 10:e gången mellan den 6 – 8 september 2017. I seminariet behandlas lantbruksbyggande med synvinkel på teknik, funktion och djurens välbefinnande. Fokus är inriktat på byggnader för nötkreatur. Seminariets intressegrupper är lantbruksbyggnadernas projekterare såsom arkitekter, ingenjörer, agronomer, lantmästare, rådgivare, veterinärer och administrativa personer. Seminariets ändamål är att utväxla de nyaste innovationerna och kunskaperna inom lantbruksbyggandet speciellt i våra nordiska klimat- och naturförhållanden. Lantbruket i Österbotten är starkt och aktivt och här kan man hitta stora enheter och intressanta innovationer.

 

Välkommen till Vasa. Träffa gamla och nya byggträff vänner, höra senaste nyheter om Nordisk lantbruk och byggnader och se flera gårdar och företag.

 
Resemöjligheter till Vasa Tisdagen den 5. September skall vara resedagen
 
Om du kommer med flyg: Finnair    SAS
 
Om du kommer med båt: Wasaline
 
Om du kommer med tåg: VR webbshopen
 
Där finns 10 avresor från Helsingfors, byta tåget från Seinäjoki till Vasa.
 
Då ni kommer till Vasa, resa till Hotell Tropiclandia.
 
Efter seminariet på fredagen bussen kör till Vasa flygfältet, järnvägstation och båthamnen.
 
MVH Tapani Kivinen
Naturresursinstitutet (Luke)
+358 40 055 5647

 

Nordisk Byggträff in Finland 2017

 
Dear Byggträff friends in Nordic Countries,
 

Nordisk Byggträff will take place already for the 10th time, September 6-8, 2017. The main topics of the seminar are agricultural buildings from their technical, functional and animal welfare point of view. The main focus is on bovine, buildings both for dairy and beef cattle. Target groups are building designers, architects, technicians, advisers, veterinarians and administrative personnel. The main purpose is to share the latest experience and innovations concerning agricultural buildings in our Nordic climate and circumstances. Agriculture is strong and active in the Ostrobothnian area where one can find large production units and innovative solutions.

 

You are welcome to Vaasa. Meet old and new friends of Byggträff, hear the latest news of Nordic  agriculture and buildings and visit farms and agricultural businesses.

 
Tuesday the 5th of September shall be the travelling day and your destination is Vasa.
You can reach it by air (several airports), sea (from Umeå) or train (from Helsinki)
 
Choose your flight: Finnair     SAS
 
By boat from Umeå: Wasaline
 
By train from Helsinki: VR Online Shop
 
There are 10 departures from Helsinki, you must cange train at Seinäjoki. Direct access from the Helsinki Airport is possible (change train at Pasila to Seinäjoki).
 
After arrival take your way to Hotell Tropiclandia
 
After the seminarium the buss will take you to Vasa airport, train station and passenger harbor.
 
On behalf of the organizing committee,
 
Tapani Kivinen
Natural Resources Institute Finland (Luke)
+358 40 055 5647