Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Näyttöön perustuva haavanhoito kevät 2021, 1 op, NonStop, verkko-opinnot

Osaamistavoitteet
- Ymmärrät mitä näyttöön perustuva toiminta ja näyttöön perustuva päätöksenteko tarkoittavat, mihin ne perustuvat, mitä ne sisältävät ja miten niitä voi hyödyntää hoitotyössä.
- Tiedät eron tieteellisen tiedon ja yleisen tiedon välillä.
- Ymmärrät näyttöön perustuvan haavanhoidon haasteet, hoitosuosituksien tärkeyden ja tekijöitä liittyen haavanhoidon osaamisen edistämiseen.
- Osaat nimetä tärkeimmät tahot, jotka vaikuttavat haavanhoidon kehittämiseen
- Tiedät mistä näyttöön perustuvaa haavanhoidon tietoa voi lähteä hakemaan.
 
Keskeiset sisältökokonaisuudet
Näyttöön perustuva haavanhoito, tietokannat, hoitosuositukset
 
Suoritustavat
  • Verkko-opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulun OpenEdu-ympäristössä 25.1. - 25.4.2021
  • Kurssin edetessä osiosta toiseen testataan tietosi aikaisemmasta materiaalista pienten tehtävien muodossa. Osioiden yhteydessä löytyy myös Pohdinta-tehtäviä, jossa tarkoituksena on miettiä opitun tiedon soveltamista omiin käytännön kokemuksiin työpaikoilla tai harjoitteluissa
  • Eteneminen osallistujan aikataulun mukaisesti kurssin suoritusaikana.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
 
Opiskelu on maksutonta. Ilmoittautumislomake on tämän sivun toisella välilehdellä.
 
Lisätietoja:
  • Opettaja marja-anneli.hynynen@savonia.fi
  • Avoin AMK, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.