PUHUJAT

Pirkko Heiske

FK, työyhteisökehittäjä, kirjailija

Fil.kand., työyhteisökouluttaja, työnohjaaja ja kirjailija Pirkko Heiskeellä on useiden vuosien kokemus työyhteisöjen kehittämisestä ja kouluttamisesta.

”Omassa työssäni pyrin auttamaan yhteisöä takaisin kohti yhteisön varsinaista tavoitetta, työn tekemistä. Tämä yritetään tehdä tavalla, joka on hyvä niin työyhteisön menestymisen kuin työntekijän hyvinvoinninkin kannalta. Uskon, että eettinen perusta antaa ajan myötä työlle myös hyvän tuloksen.”

Anna Lohman

Psykologi (PsM), ekonomi (KTM)

Shakti consulting

Anna Lohman on psykologi ja ekonomi, joka on erikoistunut työelämän psykologisiin ilmiöihin sekä hyvinvointipsykologiaan. Annan innostava, läsnäoleva ja käytännönläheinen ote aktivoi osallistujia omakohtaiseen pohdintaan ja keskusteluun, mitä kautta syntyy tilaa uusille näkökulmille ja hedelmällisille oivalluksille. Annan kiiteltyjen koulutusten salaisuus on hänen mukaansa se, että hän luennoi vain aiheista, joista on itse intohimoisen inspiroitunut.