Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Monikulttuuristuva työympäristö (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus,  5 op
 

Opintojakso on tarkoitettu henkilöille, joilla on amk- tai muu korkeakoulututkinto (esim. restonomi/tradenomi AMK-tutkinto) ja jotka suunnittelevat jatko-opintoja sekä alalla työskenteleville henkilöille, jotka  tarvitsevat aiheeseen liittyvää tietoa ja osaamista.
 
Sisältö
Opintojakso valottaa yhteiskunnan ja työelämän monikulttuuristumista, sen kehitystä erityisesti suomalaisen työelämän näkökulmasta sekä tarjoaa tietoa maahanmuuttajien moninaisuuteen liittyvän toiseuden kohtaamisen pohjaksi. Opintojakso auttaa ymmärtämään monikulttuurisuudesta johtuvia tapahtumia, viestintäeroja ja prosesseja työelämässä, kehittää valmiuksia työskennellä ja johtaa monikulttuuristuvia ja monimuotoistuvia työympäristöjä.
 
- Moninaisuuteen liittyvät käsitteet ja yhteydet
- Suomi maahanmuuttajien kohdemaana
- Maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotiutuminen
- Kulttuuriset erot työyhteisöissä
- Monikulttuuristen työympäristöjen johtamisen erityiskysymykset
 
Opintojakson tarkempi sisältö ja tavoitteet löytyvät matkailu- ja ravitsemisalan (YAMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta.
 
Toteutus
Opinnot toteutetaan NonStop/verkko-opiskeluna, jossa  oppimistehtävät Moodlessa ja itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä muodostavat kokonaisuuden.  Opinnot voi aloittaa ja suorittaa henkilökohtaisen aikataulun mukaan milloin vaan luokuvuoden aikana 1.10.2019 alkaen. Opintojakso päättyy ja oppimistehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 30.8.2020. Suoritukset arvioidaan kaksi kertaa lukukauden aikana.
 
Opintomaksut 
Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 €/opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen (lukukausimaksu 125 € tai lukuvuosimaksu 250 €). Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Lukukausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Koulutusrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2020.  Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Jos saat opiskelupaikan, tulee sinun vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Saat maksuohjeet sähköpostiisi. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (lukukausi- tai lukuvuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.
 
Lisätiedot
Sari Turpeinen, sari.turpeinen(at)savonia.fi, puh. 044 785 5621 tai avoinamk(at)savonia.fi
Sisällön ja toteutuksen osalta: Hilkka Lassila, hilkka.lassila(at)savonia.fi (ei kesän aikana)
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä avoinamk(at)savonia.fi