Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Monikulttuuristuva työympäristö (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus,  5 op

 
Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulu/opistoasteen tutkinnon suorittaneille, jotka suunnittelevat jatko-opintoja sekä alalla työskenteleville henkilöille, jotka tarvitsevat aiheeseen liittyvää tietoa ja haluavat täydentää osaamistaan.
 
Tavoite ja keskeinen sisältö
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin käsitteisiin sekä niiden välisiin yhteyksiin. Hän ymmärtää monikulttuurisuudesta johtuvia viestintäeroja ja niiden haasteita työelämässä, sekä hahmottaa maahanmuuttajan kulttuuriin sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa moninaisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työyhteisössä sekä osaa tarvittaessa hyödyntää toimenpiteitä, joita monikulttuuristen työympäristöjen johtaminen vaatii.
  • moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet ja yhteydet
  • Suomi maahanmuuton kohdemaana
  • maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotiutuminen
  • kulttuuriin sopeutumisen käyrät ja transkulturaatioon vaikuttavat tekijät
  • kulttuuriset erot työyhteisöjen kommunikoinnissa
  • moninaisuusosaamisen kehittäminen
  • monikulttuuristen työympäristöjen johtamisen erityiskysymykset
Toteutus
Opinnot toteutetaan NonStop/verkko-opiskeluna, jossa  oppimistehtävät Moodlessa ja itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä muodostavat kokonaisuuden.  Opinnot voi aloittaa ja suorittaa henkilökohtaisen aikataulun mukaan milloin vaan lukuvuoden aikana 1.10.2020 alkaen. Opintojakso päättyy ja oppimistehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 20.5.2021. Suoritukset arvioidaan kaksi kertaa lukukauden aikana.
 
Opintomaksut 
Opiskelu avoimessa amk:ssa on maksutonta 31.7.2021 saakka. 

1.8.2021 alkaen aloittavat: avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 euroa / opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen: kausimaksu (6 kk / 125 euroa) tai vuosimaksu (12 kk / 250 euroa). Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston (ent. koulutusrahasto) aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
  • Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2021.Ilmoittautumislomake on tämän sivun toisella välilehdellä.
  • Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
1.8.2021 jälkeen ilmoittautuvat: sinun tulee vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Saat maksuohjeet sähköpostiisi. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (kausi- tai vuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.
 
Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: Hilkka Lassila, hilkka.lassila(at)savonia.fi 
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta ym., ota yhteyttä avoinamk(at)savonia.fi
 
Savonia varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.
 

Tervetuloa Savoniaan!