MiB Turku mentorointiohjelma 2019

 

MiB TURUN MENTOROINTIOHJELMA 2019

 

Keväällä 2019 starttaa Monthers in Business (MiB) Turun ensimmäinen mentoriohjelma, jolla halutaan tukea MiB:n jäsenten ammattilillista kehittymistä. Aktoreiden tulee olla MiB:n jäseniä (liity jäseneksi täältä), mutta mentoreilta ei MiB:n jäsenyyttä vaadita. 

Mentorointi perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa tieto-taitoa ja osaamista työstetään keskusteluiden avulla. Mentoroinnin perusajatuksena on, että ihmisellä, jolla on itsellään laaja kokemus ja kova kompetenssi, haluaa jakaa osaamistaan tuleville sukupolville. Aktori on puolestaan halukas itse kehittymään niin ihmisenä kuin urallaan. Mentorointi pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää molempien osapuolten syvää sitoutumista prosessiin. Lisätietoja MiB:n mentorointiohjelmasta löytyy myös MiB:n verkkosivuilta: 
https://www.mothersinbusiness.fi/mentorointi.

Tavoitteellisessa mentoroinnissa on selkeä päämäärä, alku ja loppu. Mentorointiprosessi alkaa kaikkien yhteisellä tapaamisella, jossa osallistujille annetaan konkreettisiä työkaluja ja mentelmiä työskentelyn tueksi. Mentorointiparien vastuulle jää tavoitteiden asettaminen ja keinojen valitseminen tavoitteisiin pääsemiseksi. Parien työskentelyä tuetaan ohjelman aikana yhdellä välitapaamisella. Lisäksi pareilla on mentorointiohjelman projektitiimin tuki. Mentorointiohjelma päättyy yhteiseen kokoontumiseen marraskuussa 2019. 

Parit laativat yhdessä sopimuksen, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat yhdessä prosessiin ja sen luottamuksellisuuteen.

Hakuaika mentorointiohjelmaan on 4.2.-17.2.2019. Ohjelmaan valitaan 8 mentorointiparia. 

Hae mukaan mentoriksi: 

Mentorit ovat lähtökohtaisesti oman alansa kokeneita asiantuntijoita, jotka haluavat auttaa tulevia sukupolvia kasvamaan ja kehittymään omalla urapolullaan. Mukaan mentoriksi haet täältä!

Hae mukaan aktoriksi: 

Aktorit voivat olla joko oman uransa alkutaipaleella tai oman uransa käännöskohdassa. Mukaan aktoriksi haet täältä!

Mentorointiohjelma aikataulu:

18.3.2019                     Hakijoille ilmoitetaan valinnoista
28.3.2019 klo 17-19     Mentorointiohjelman Kick Off
Elokuu 2019                 Välitapaaminen
6.11.2019 klo 17-19    Mentorointiohjelman päätöstapaaminen

Mentorointiohjelman hinta: 

Mentoreille ei makseta osallistumisesta korvausta, mutta he saavat osallistumisestaan MiB:in jäsenyyden. Aktoreille osallistumismaksu on 50 euroa. 

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää mentorointiohjelmaan liittyen, lähetä s-postia osoitteeseen: mentorointi.turku@mothersinbusiness.fi