Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Menestyvä organisaatio (ylempi AMK),
NonStop/verkkototeutus,  5 op

 

Opintojakso on osa Savonian YAMK -tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien yhteisiä opintoja.  Se on monialainen ja sopii esim.  liiketalous, matkailu- ja ravitsemisala, sosiaali- ja terveysalalla tai tekniikan alalla toimiville amk- tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka suunnittelevat jatko-opintoja sekä alalla työskenteleville henkilöille, jotka  tarvitsevat aiheeseen liittyvää tietoa ja  haluavat täydentää osaamistaan.
 
Sisältö
Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat organisaation toiminnan laadun muodostuminen ja laadun yhteydet organisaation menestymiseen, organisaation tavoitteiden mukaiset laatujohtamisen työkalut ja erilaiset organisaatiokulttuurit laadun ja menestymisen mahdollistajina tai esteinä.
- Laatuajattelu
- Laatujohtaminen
- Työelämän laatu
- Organisaatiokulttuuri
- Organisaatio ja organisointi
- Moniammatillisuus
- Palkitsevat kannustinjärjestelmät
 
 Opintojakson tarkempi sisältö ja tavoitteet löytyvät Savonian YAMK-tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmista (valinnaiset opinnot).
 
Toteutus
Opinnot toteutetaan NonStop/verkko-opiskeluna, jossa  oppimistehtävät Moodlessa ja itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä muodostavat kokonaisuuden.  Opinnot voi aloittaa ja suorittaa henkilökohtaisen aikataulun mukaan. Opintojakson ohjeellinen suoritusaika on n. kolme kuukautta sen aloittamisesta.
 
Opintomaksut 
Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15€/opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen (lukukausimaksu 125€ tai lukuvuosimaksu 250€). Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Lukukausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Koulutusrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 30.5.2020 mennessä.  Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jos saat opiskelupaikan, tulee sinun vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Maksu toimii opiskelupaikan vahvistuksena. Saat maksuohjeet sähköpostiisi viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (lukukausi- tai lukuvuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.

Lisätiedot
Hanna Turunen hanna.turunen(at)savonia.fi, puh. 044 785 7430 tai avoin.amk(at)savonia.fi
Sisällön ja toteutuksen osalta: Kalevi Paldanius, kalevi.paldanius(at)savonia.fi 
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä avoin.amk(at)savonia.fi