Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Matematiikka 1, 5 op, monimuotototeutus/
kevät 2020, Varkaus

 

Opintojakso sopii henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan tai hankkia lisäosaamista sekä tekniikan alasta kiinnostuneet, jatko-opiskelua ammattikorkeakoulussa suunnittelevat. Opintojakso kuuluu Savonian tekniikan tutkinto-ohjelmien perusopintoihin ja on hyväksiluettavissa Savonian tekniikan tutkinto-ohjelmiin.
 
Tavoite ja sisältö
Opintojakson tavoitteena on oppia matemaattisen ajattelun alkeita eli johdonmukaista ja aukotonta päättelyä. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa yksinkertaisia matemaattisia ongelmia ja osata ratkaista ne itsenäisesti. Tavoitteena on myös saavuttaa valmiudet matematiikan opiskelun jatkamiseen ja muissa oppiaineissa esiintyvien matemaattisten ongelmien lähestymiseen.
- lausekkeenkäsittely
- ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, vastaavat epäyhtälöt, juuriyhtälöt
- lineaarinen yhtälöpari ja -ryhmä
- suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen
- kolmion ratkaiseminen (sini- ja kosinilauseet)
- funktiokäsite, ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktiot
- eksponenttifunktiot, logaritmin määritelmä ja laskusäännöt, logaritmifunktiot
- eksponentti- ja logaritmiyhtälöt, logaritminen asteikko
- trigonometriset funktiot
- trigonometriset yhtälöt ja kaavat
 
Opintojakson tarkempi kuvaus ja suoritustavat löytyvät tästä.
 
Toteutus
Opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna Varkaudessa, ryhmän WU19SM lukujärjestysten mukaisesti, lähitunteja noin kerran kuukaudessa. Opintojakso alkaa la 11.1.2020 (klo 8.00-12.00). Opintojakson lukujärjestys/aikataulutus löytyy joulukuussa Savonian lukujärjestysten verkkopalvelusta.
 
Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia kotitehtäviä. Kotitehtävistä voi saada koepisteisiin lisättäviä lisäpisteitä. Opintojakson sisällön omaksumisen kannalta tärkeintä on itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely koostuu oppikirjan/oheismateriaalin lukemisesta, luentomuistiinpanojen kertaamisesta sekä harjoitus- ja kotitehtävien ratkaisemisesta. Kotitehtävät käydään pääosin läpi luennoilla, mutta harjoitustehtävät ovat itsenäistä harjoittelua varten, eikä niitä käsitellä luennoilla. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä pistemäärää välikokeista tai loppukokeesta.
 
Opintomaksut 
Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 €/opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen:  kausimaksu (6 kk) 125 € tai vuosimaksu (12 kk) 250 €. Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Koulutusrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 1.1.2020 mennessä.  Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jos saat opiskelupaikan, tulee sinun vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Maksu toimii opiskelupaikan vahvistuksena. Saat maksuohjeet sähköpostiisi viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (kausi- tai vuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.

Lisätiedot
Sari Turpeinen, sari.turpeinen(at)savonia.fi, puh. 044 785 5621 tai avoinamk(at)savonia.fi
Sisällön ja toteutuksen osalta: Ari Mikkonen, ari.mikkonen(at)savonia.fi
Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa: avoin.amk(at)savonia.fi
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!