Siirry sisältöön
Ohjelma

Ohjelma

 

1. tapaaminen: Ekologinen jälleenrakennus ja talous

6.9.2023 klo 1720
Sillä, miten järjestämme yhteiskunnan talouden, on merkittäviä vaikutuksia työelämään. Vaikutukset näkyvät esimerkiksi siinä millaisia töitä on tarjolla, ratkaistaanko vai aiheutetaanko tarjolla olevissa työpaikoissa enemmän ongelmia ja siinä, miten merkitykselliseksi työelämä koetaan. BIOS-tutkimusyksikkö on hahmotellut kokonaisvaltaisesti talouden rakenteita, jotka mahdollistaisivat ekologisen jälleenrakennuksen eli yhteiskunnan toiminnan uudistamisen ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävälle pohjalle. Maailmanparannusforumin ensimmäisellä valmennuskerralla tutustumme valmennuksen kokonaisuuteen, toisiimme sekä illan teemaan eli ekologiseen jälleenrakennukseen ja talouteen. Valmennuskerran alustajana toimii Jussi Ahokas, joka työskentelee ekonomistina BIOS-tutkimusyksikössä. Alustuksen jälkeen teemasta keskustellaan ohjaavien kysymysten pohjalta pienryhmissä.
 

2. kerta:  Kestävyysmurroksen edelläkävijät

11.10.2023 klo 1720  
Ekokriisistä puhuttaessa pinnalla on monenlaisia narratiiveja. Julkisuudessa puhutaan paljon toisaalta teknologian mahdollisuuksista ja kestävästä vihreästä siirtymästä. Toisaalta puheissa kuuluu katastrofin ainekset ja jopa lamauttavan huonot uutiset maapallon tilasta. Näiden narratiivien ristipaineessa yhteiskuntien pitäisi kuitenkin toimia, ihmisten tehdä töitä ja löytää keinoja sopeutua kriittisesti muuttuvaan elinympäristöömme. Maailmanparannusforumin toisella valmennuskerralla teemana on kestävyysmurroksen kanssa työskentelevät edelläkävijät, ”suuren murroksen” eteen työskentely sekä hyvinvoinnin rakentaminen antroposeenin aikana. Valmennuskerran alustajana toimii yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkija Eeva Houtbeckers.  
 

3. kerta: Valta, rakenteet ja yhdenvertaisempi työelämä

9.11.2023 klo 1720  
Olemme työelämässä sekä vallan käyttäjiä että vallankäytön kohteena. Valta-asetelmia luovat sekä henkilökohtaiset ominaisuudet että viralliset roolit, joko tiedostamattomasti tai ääneen sanotusti. Valmennusohjelman kolmannessa tapaamisessa pureudutaan vallan rakenteiden ymmärtämiseen, yhdenvertaisempaan työelämään ja vastuulliseen vallankäyttöön. Miten yksittäisinä toimijoina voimme edistää hyvää työelämää? Miten voimme edistää ihmisten hyvinvointia ja samalla huomioida, että olemme kaikki erilaisia ja meillä on erilaisia tarpeita. Valmennuskerran alustajana toimii inklusiivisuuden asiantuntija Susi Nousiainen.  
 

4. kerta: Kestävän ja vastuullisen uran rakentaminen

7.12.2023 klo 17–20  
Neljännellä valmennuskerralla nivomme valmennuksen kokonaisuutta yhteen ja tarjoamme työkaluja oman uran kehittämiseksi omien arvojen mukaiseen suuntaan. Kuulemme illan aikana kaksi inspiroivaa puheenvuoroa: Heikki Koponen kertoo omista konkreettisista toimista ja tietoisista valinnoista, joilla hän on uudelleensuunnannut omaa työuraansa omien arvojen mukaiseksi ja kestävää kehitystä edistäväksi. Heini Hult-Miekkavaara esittää puheenvuorossaan uraohjaajan näkemyksiä kestävien urapäätöksien edistämiseksi.

 

Lisätietoja

Meri Tennilä
Osaamispalvelujen asiantuntija
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, YKA
koulutukset@yka.fi