Siirry sisältöön
Maailmanparannusforum
 

 

Tästä on kyse

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKAn ja Tekniikan akateemiset TEKin Maailmanparannusforum on valmennus, jonka avulla saat ja kehität työkaluja aikamme kinkkisten ongelmien ratkomiseen niin työssä kuin omassa elämässäsi. Inspiroivat keynote-puhujat, ryhmäharjoitukset ja valmennuskertojen väliset itsenäiset reflektointitehtävät takaavat mahdollisuuden sukeltaa itseen ja ympäröivään yhteiskuntaan uusilla tavoilla. Asiaa lähestytään ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyysnäkökulmien ja -tavoitteiden kautta.
 
Valmennus tarjoaa mahdollisuuden oman asiantuntijuuden ja vaikuttavuuden kasvattamiseen sekä merkityksellisen uran kirkastamiseen. Saat myös poikkitieteellisen ammatillisen vertaisverkoston. Seuraava valmennus on jo järjestyksessään kolmas, joten pääset lisäksi mukaan jo olemassa olevaan alumniyhteisöön.
 
Maailmanparannusforum on lämminhenkinen ja inklusiivinen tapa jäsentää omaa itseä ja ympäröivää maailmaa sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Ajatusten avoin jakaminen ja yhteisen turvallisen tilan luominen ovat valmennuksen keskiössä. Parhaimmillaan valmennus tarjoaa mahdollisuuden löytää elinikäinen vertaisverkosto aikamme haasteiden pohdintaan. Maailmanparannusforumin osallistujat muodostavat alumnin, jolle järjestetään tilaisuuksia. Ensimmäinen alumnitapaaminen asiantuntija-alustuksineen oli toukokuussa 2022.


Forumin sisältö

Maailmanparannusforum koostuu neljästä valmennuskerrasta. Jokaisen valmennuskerran teemaan johdattelee asiantuntijaluento, ja teemoja työstetään ryhmätyöskentelynä pienryhmissä. Valmennuskertojen välissä osallistujat reflektoivat oppimaansa. 
 
Tapaamiset järjestetään hybriditilaisuuksina TEKin kokoustiloissa Itä-Pasilassa ja Zoomissa. Työskentelemme ja verkotumme lisäksi sähköisellä oppimisalustalla Howspacessa.
 

Aikataulu: 

  • Valmennuskerta 1: tiistai 20.9. klo 17–20
  • Valmennuskerta 2: tiistai 11.10. klo 17–20
  • Valmennuskerta 3: torstai 10.11. klo 17–20
  • Valmennuskerta 4: keskiviikko 7.12. klo 17–20
Hae mukaan 31.8.2022 mennessä!
 

 

Valmennuksen ohjelma

VALMENNUSKERTA 1: YMPÄRISTÖN KESTÄVYYS
Puhujina Jussi-Pekka Teini, DI, kestävän teknologiayhteiskunnan asiantuntija, TEK (toinen puhuja vahvistuu myöhemmin)
 
Maailmanparannusforum lähestyy maailmanparannusta kestävän kehityksen kolmen pääulottuvuuden kautta: ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävän kehityksen kautta. Ensimmäisellä valmennuskerralla tutustumme ympäristölliseen kestävyyteen, jossa planetaaristen rajojen hahmottaminen ja nykypäivän isot ympäristökriisit, ilmastonmuutos ja luontokato, ovat keskeisiä teemoja.
 
Ensimmäisellä valmennuskerralla esittelemme aluksi valmennusohjelman kokonaiskuvan sekä kuulemme, miten mahdollisuudet kestävän kehityksen edistämiseen osana omaa uraa ovat kehittymässä yhteiskunnassa. Valmennuskerran pääpuhujalta kuulemme asiantuntija-alustuksen ympäristöllisen kestävyyden nykytilasta, kehityssuunnista ja tunnistetuista muutostarpeista yhteiskunnassa. Alustuksen jälkeen valmennuksen osallistujat käyvät fasilitoituja pienryhmäkeskusteluja ympäristön kestävyyteen liittyvistä kysymyksistä. Osallistujat pääsevät myös tutustumaan omaan pienryhmäänsä, jonka kanssa etenevät läpi valmennusohjelman tehden tapaamiskertojen välille annettuja välitehtäviä ja käyden
merkityksellisiä keskusteluja myös tulevien valmennuskertojen aikana.
 
VALMENNUSKERTA 2: SOSIAALINEN KESTÄVYYS
Puhujana Tuuli Hirvilammi, VTT, dosentti, kestävään hyvinvointiin ja monitieteiseen ekososiaalipolitiikan tutkimukseen erikoistunut sosiaalipolitiikan ja hyvinvoinnin tutkija
 
Maailmanparannusforumin toisella valmennuskerralla aiheena on sosiaalinen kestävyys. Kestävyysmurroksen sosiaaliseen ulottuvuuteen pureudutaan valmennuskerran pääpuhujan johdolla Suomen kontekstissa. Keskustelu kestävyyssiirtymän sosiaalisesta ulottuvuudesta Suomessa liittyy erityisesti kokemukseen oikeudenmukaisuudesta. Oikeudenmukaisuuden tunne on koetuksella, kun ihmiset kokevat arjessaan ei-toivottuja muutoksia, kuten työpaikan menetys tai liikkumisen tai kodin lämmittämisen hintojen nousu. Globaalissa kontekstissa siirtymän oikeudenmukaisuuteen liittyy lukuisia tärkeitä lisäulottuvuuksia, kuten riittävän elintason takaaminen kehittyvissä maissa.
 
VALMENNNUSKERTA 3: TALOUDELLINEN KESTÄVYYS
Puhujana Riina Bhatia, VTM, Suomen Rethinking Economics -ryhmän pj.
 
Valmennusohjelman kolmannella tapaamiskerralla keskitymme talouden ja kestävyyden yhteenkytkentään ja ristiriitoihin. Nykyisen kompleksin talousjärjestelmän hahmottaminen ei ole missään nimessä helppoa, jonka myötä myös muutostarpeiden tunnistaminen on hyvin vaikeaa. Monet suhtautuvat kriittisesti nykyisen kasvuhakuisen talousjärjestelmän mahdollisuuksiin asettua kestävän kehityksen rajoihin, ja viime vuosina ollaankin nähty useita vaihtoehtoisia talousmalleja edistäviä liikkeitä. Näitä ovat esimerkiksi donitsitalous- ja Rethink Economics -verkostot.
 
Riippumatta siitä, uskooko kasvuhakuisen talouden olevan vaihtoehto kestävässä yhteiskunnassa, on selvää että talousjärjestelmään on tehtävä merkittäviä muutoksia, jotta yhteiskunta saadaan kestävälle pohjalle. Nykytila ei ole siis vaihtoehto, ja jos muutos kerran on pakostakin tulossa, on nyt paras hetki vaikuttaa muutoksen suuntaan. Valmennuskerran pääpuhuja inspiroi meitä tähän pohdintaan.
 
VALMENNUSKERTA 4: KOHTI KESTÄVÄÄ JA VASTUULLISTA URAA
Puhujina Heikki Koponen, DI, Market Analysis and Sourcing Manager, Fortum sekä Heini Hult-Miekkavaara, VTM, osaamispalveluiden asiantuntija, uravalmentaja, YKA
 
Viimeisellä tapaamiskerralla kudomme valmennusohjelman lankoja yhteen ja inspiroimme etsimään omalle uralle uusia, kestävyyspainotteisia suuntauksia. Mitä on vastuullinen ura, ja miten voimme tehdä kestäviä urapäätöksiä? Kuulemme myös inspiroivan alustuksen kestävyysmurroksen omalle työuralleen tehneeltä. Valmennuskokonaisuuden päätöksenä puretaan pienryhmien tuottamat välitehtävät ja keskustellaan siitä, millaisiin erilaisiin ratkaisuihin ja tulevaiskuviin eri ryhmät ovat päätyneet, ja miksi.
 

 

Maailmanparannusforumin käytännön periaatteita:

  • Mukaan mahtuu 50 YKAn ja 50 TEKin jäsentä
  • Hae mukaan Maailmanparannusforumiin 31.8.2022 mennessä!
  • Jos osallistujia ilmoittautuu yli 50, osallistujat arvotaan hakijoiden joukosta
  • Maailmanparannusforum järjestetään hybridisti, joten voit osallistua siihen mistä päin maailmaa tahansa. 
 
Hae mukaan tästä tai sivun ylälaidasta!