Siirry sisältöön
Sisältö
Nimi Kirjallinen suomen kieli, C1-taso
Nimi englanniksi Written Finnish, level C1
Laajuus 5 op
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa:
- kuunnella normaalitempoista puhetta vaikeista aiheista mm. televisiosta ja radiosta.
- lukea sujuvasti monimutkaisiakin tekstejä ja suomalaista kirjallisuutta.
- puhua ja kirjoittaa selkeästi ja kiinnostavasti erilaisista aiheista.
- käyttää suomen kielen kielioppia ja oman alan ammattisanastoa sekä
- käyttää arjen sekä opiskelu- ja työelämän sanastoja hyvin ja monipuolisesti.
Keskeiset sisällöt Tavoitteena on suomen kielen (YKI 5/C1) -testitulokseen tarvittavat taidot.
Opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Niitä ovat kirjoittaminen, puhuminen sekä tekstin ja puheen ymmärtäminen.
Suoritustavat Itsenäinen opiskelu: aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle, videoiden katsominen ja aineistoihin perehtyminen sekä verkkotehtävien tekeminen hyväksytysti.
Toteutustavat - Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 23.3.2020. Opintojaksolle täytyy kirjautua 30.3.2020 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 23.3.2020 ja sulkeutuvat 22.5.2020 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 22.6.2020 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia riittävän monta kertaa opintojakson aikana 22.5.2020 mennessä.
- Huom! Opintopisteet pitää siirtää itse oman ammattikorkeakoulun rekisteriin campusonline.fi-sivuston ohjeiden mukaan.
Arviointiasteikko Hyväksytty (S) - Hylätty (0)
Materiaali Materiaalit Moodlessa.
Edeltävät opinnot Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
(suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B2-tason kielitaito)
Yhteyshenkilö Raatikainen Kukka-Maaria