Siirry sisältöön
Esite-MYmind

MYmind -koulutus

Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaus- (ADHD) sekä keskittymisvaikeuksista kärsivien sekä autisminkirjon lasten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelyyn.
 
 
Paikka
Betel, Erottajankatu 1-3, 2.krs., 00130 Helsinki
 
Päivämäärät
13.1. - 15.1.2021 klo 8.30-16.00 kouluttajat Suvi Karhumäki ja Laura Kunnari
3 - 5.2.2021 klo 8.30-16.00 kouluttajat Sini Mainz ja Kaisa Ahonen

Kouluttajat

Ahonen Kaisa, Laura Kunnari, Suvi Karhumäki
Stina-Monika Lämsä, Sini Mainz, Kukka Nopola-Pihlajamäki
 
Tietoa kouluttajista
Kaikki kouluttajat ovat ohjanneet MYmind ryhmiä työssään ja osallistuneet Susan Bögelsin työnohjauksiin ylläpitääkseen osaamistaan MYmindista.
Kouluttajat ovat tämän alueen huippuosaajia Suomessa.

Suvi Karhumäki, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti (lapset ja nuoret), MYmind kouluttaja
Laura Kunnari, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja AMK, TtK, MYmind kouluttaja
Sini Mainz, sairaanhoitaja AMK MYmind kouluttaja, kognitiivisessa (lasten ja nuorten) psykoterapeuttikoulutuksessa (valmistuu 12/20).
Kaisa Ahonen, toimintaterapeutti, MYmind kouluttaja

Kenelle
Tämä koulutus on suunniteltu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten- ja nuorten, sekä heidän vanhempiensa kanssa. 
Kurssille osallistujien tulisi olla suorittanut mindfulness harjoituksia itsenäisesti, mukaan lukien MBSR tai MBCT -kurssille osallistuminen ja vähintään 5 päivän mindfulness retriitti. Ryhmäytymisen kannalta suositellaan ensisijaisesti MYmind-koulutukseen kuuluvaa MBSR-kurssia ja retriittiä. Mikäli osallistuja on jo käynyt MBSR-kurssin ja retriitin ne voidaan hyväksyä suoritetuksi, mikäli ne täyttävät koulutukseen kuuluvat kriteerit. Jokainen aiempi MBSR-kurssin suoritus arvioidaan erikseen käydyn koulutuksen todistuksien pohjalta. 
Syksyllä toteutuvan MBRS-webinaarin tietoihin pääset tästä
Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat koulutuksesta MYmind ryhmäohjaaja -sertifikaatin. 

Sisältö
MYmind on tieteelliseen näyttöön perustuva tietoisen läsnäolon taitoihin pohjautuva (Mindfulness) 9 kerran ryhmähoitomalli lapsille/nuorille ja heidän vanhemmilleen (rinnakkaiset ryhmät). Ryhmä on kehitetty erityisesti ADHD-diagnoosin saaneille tai keskittymisvaikeuksista kärsiville lapsille sekä autisminkirjon lapsille. Ryhmän tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan tarkkaavuuden säätelyyn ja keskittymiseen sekä vähentää impulsiivisuutta, hyperaktiivisuutta ja aggressiivista käytöstä. Hoito-ohjelmalla on myönteisiä vaikutuksia tunteiden säätelyyn sekä autisminkirjon lasten sosiaaliseen kommunikaatioon. Ryhmässä harjoitellaan mm. Keskittymisvaikeuksien tunnistamista ja säätelyä tietoisen läsnäolon keinoin. 
Vanhempien ryhmässä vahvistetaan vanhemman taitoja kohdata haastavia tilanteita lastensa kanssa tietoisella ja ei-reaktiivisella tavalla. Tutkimusten mukaan hoito-ohjelma vähentää vanhemmuuteen liittyvää stressiä. Ryhmän avulla on myös saavutettu positiivisia vaikutuksia sosiaaliseen vastavuoroisuuteen autismin kirjon oireilussa. Vanhempien ryhmässä myös vanhemmat tutustuvat tietoisuustaitoihin. Vanhemmat oppivat mm. tukemaan lastaan taitojen harjoittelussa ja säätelemään omaa reaktiivisuuttaan suhteessa lapseen. Olemme myös nähneet muutoksia vanhemman ja lapsen vuorovaikutussuhteessa, negatiivisen vuorovaikutuskierteen rauettua. Tämä on puolestaan edelleen mahdollistanut myönteisen muutoksen mahdollisuutta lapsessa.
 
Koulutus antaa osallistujille valmiudet ohjata MYmind-ryhmiä ja antaa valmiuksia
 
•    Oppia käsitteellistämään ADHD ja Autismin kirjon mindfulness työskentelymallilla
•    Kuinka opettaa mindfulnessia lapsille ja nuorille
•    Kuinka työskennellä ADHD ja Autismin kirjon ryhmien vetäjänä
•    Kuinka ohjeistaa vanhempainryhmiä mindful vanhemmuuteen
•    Kuinka työskennellä vanhempien ja lasten kanssa yhdessä

Hinta
1250,00 € + ALV 24% 
Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen jäsenille 990,00 € + ALV24% 

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 13.11.2020 mennessä http://www.luote.fi/koulutuskalenteri. Koulutuksen toteutuminen määrittyy 13.11.2020 päivän ilmoittautumistilanteen mukaan, sen jälkeen peruutuksista laskutetaan 50% osallistumismaksusta. Ilmoittautuminen on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle. Kurssille otetaan maksimissaan 25 osallistujaa ja kurssi toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 15.
Viestitä ilmoittautumisen yhteydessä, jos olet jo suorittanut MBSR-kurssin ja/tai 5-päiväisen mindfulness -retriitin Luotteen ulkopuolisessa koulutuksessa.
 
Suositeltavaa luettavaa
 
Bögels, S., & Restifo, K. (2013). Mindful parenting: A guide for mental health practitioners. Springer.
 
Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2012). Mindfulness-based cognitive therapy for depression. Guilford Press.
 
Bögels, S., Hoogstad, B., van Dun, L., de Schutter, S., & Restifo, K. (2008). Mindfulness training for adolescents with externalizing disorders and their parents. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 36(02), 193-209.
 
de Bruin, E. I., Blom, R., Smit, F. M., van Steensel, F. J., & Bögels, S. M. (2015).
MYmind: Mindfulness training for Youngsters with autism spectrum disorders and their parents. Autism, 19(8), 906-914.
 
Van der Oord, S., Bögels, S. M., & Peijnenburg, D. (2012). The effectiveness of mindfulness training for children with ADHD and mindful parenting for their parents.
Journal of child and family studies, 21(1), 139-147.
 
Tiedustelut
 
luote@luote.fi