LD 2017

SÅ ENGAGERAR OCH UTVECKLAR
NI RÄTT MEDARBETARE

Vi samlade några av landets mest erfarna och framgångsrika ledare under en eftermiddag.
De delade med sig av sin expertis kring hur man bäst engagerar och utvecklar young professionals.

På denna sida hittar du innehållet från dagen, exklusiva intervjuer med talarna samt bilder
och film från dagen.