Lapin poro- ja kalapäivät

Kutsu seminaariin

Lapin poro- ja kalapäivät

Lapin poro ja kala tuottamaan yhdessä enemmän

Aika:
Paikka:
4.–5.5.2017
Inari, saamelaiskulttuurikeskus Sajos (kartalla)

Tervetuloa Lapin poro- ja kalapäiville Inariin 4.–5.5.2017. Päivillä käsitellään koko Lapin poro- ja kalatalouden ajankohtaisia kysymyksiä ja tulevaisuuden näkymiä.

Puheenvuoroissa tarkastellaan poro- ja kalatalouden merkitystä Lapissa, poronhoidon ja kalastuksen toimintaympäristöissä tapahtuneita muutoksia sekä poroon ja kalaan liittyviä yritysmahdollisuuksia. Aiheita käsitellään monipuolisesti eri näkökulmista: puheenvuoron saavat niin elinkeinonharjoittajat, päätöksentekijät kuin tutkijatkin.

Päivät on tarkoitettu poro- ja kalatalouden parissa työskenteleville, alan opiskelijoille ja opettajille, tutkijoille sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Tapahtuma tarjoaa ajankohtaisen tietosisällön lisäksi erinomaisen mahdollisuuden eri osapuolten väliseen verkostoitumiseen, tiedon vaihtoon, yhteisten tavoitteiden hahmottamiseen ja myös hankkeiden ideointiin.

Tavoitteena lisää hyvinvointia Lappiin

Poronhoito ja kalastus ovat periteisimpiä elinkeinoja ja luonnonkäyttömuotoja Lapissa. Poro- ja kalatalouden ympärille rakentuu edelleen monien Pohjois-Suomessa asuvien ihmisten työ, toimeentulo ja hyvinvointi.

Poronhoito ja kalastus liittyvät kiinteästi myös pohjoiseen matkailuun, elämäntapaan ja kulttuuriin. Erityisesti saamelaiskulttuurin ylläpitämisessä poronhoidon ja kalastuksen merkitys on suuri. Porosta ja paikallisesta kalasta jalostetut tuotteet ja käsityöt ovat korkeasti arvostettuja.

Päivien tavoitteena on pohtia, miten paikallinen poro ja kala saataisiin tuottamaan Lappiin lisää työtä ja hyvinvointia. Yksi kääntämätön kivi on selvittää, mitä poro- ja kalatalouden tiiviimpi yhteistyö mahdollistaisi. Yhteistyötä voitaisiin tehdä aikaisempaa enemmän esimerkiksi elinkeinojen kehittämistyössä sekä poro- ja kalatuotteiden jalostamisessa, tuotteistamisessa ja markkinoinnissa.

Lapin poro- ja kalapäivien järjestämisestä vastaavat Luonnonvarakeskus (Luke), Saamelaisalueen koulutuskeskus, Paliskuntain yhdistys, Lapin kalatalouden toimintaryhmä, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto, Arktinen keskus.

Ohjelma viereisellä sivulla.

Käytännön tietoa -sivulla tietoa päivien kustannuksista ja majoituksesta.

Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 26.4.2017.

 

Tervetuloa!

Jouko Kumpula
Erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
jouko.kumpula@luke.fi
029 532 7822
Teuvo Niva
Erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
teuvo.niva@luke.fi
029 532 7470
Janne Näkkäläjärvi
Kehitysjohtaja
Saamelaislueen koulutuskeskus
janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi
040 759 9427