Lainsäädännön ja ohjauskeinojen kehittämistarpeet ruokahävikin ja elintarvikejätteen vähentämiseksi -työpaja

    Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

 

 
Hyvä elintarvikealan viranomainen ja toimija, Luke kutsuu teidät mukaan työpajaan vaikuttamaan miten nykyistä lainsäädäntöä tulisi kehittää ja muuttaa elintarvikehävikin vähentämiseksi!
 

Lainsäädännön ja ohjauskeinojen kehittämistarpeet ruokahävikin ja elintarvikejätteen vähentämiseksi 30.5.2017

Paikka:
Helsinki, Kiltasali, Lapinrinne 1, 00180 Helsinki (kartalla)
Aika:
Tiistai 30.5.2017, klo 9-12 
Kohderyhmä:
Elintarvikeketjun viranomaiset, etujärjestöt ja toimijat
 
Tavoitteena on tuoda esille viranomaisille elintarvikeketjun eri toimijoiden ja etujärjestöjen kehitysehdotukset lainsäädännöstä ja sen ongelmakohdista, jotka nykyisin lisäävät ruokahävikkiä sekä pohtia ovatko kehitysehdotukset toteuttamiskelpoisia lainsäädännön, elintarviketurvallisuuden ja valvonnan näkökulmasta.
 
Hankkeessa sekä työpajassa etsitään keinoja ja ratkaisuja siitä, millaiset lainsäädännön muutokset tehokkaasti, turvallisesti ja kestävästi parantaisivat ja auttaisivat ruokahävikin vähentämistä koko ruokaketjussa sekä sivuvirtojen hyödyntämistä.
 
Työpajassa pohditaan yhdessä mm. seuraavia teemoja:
  • Pakkausmerkintäpuutteista tai laatuvirheistä aiheutuvat takaisinvedot aiheuttavat suurten kertaerien päätymistä hävikkiin – voitaisiinko löytää turvallisia keinoja ehkäistä tätä?
  • Säilytys- tai kuljetuslämpötiloissa ja niiden seurannassa voisi olla korjattavaa – voidaanko tulkintoja ja valvontaa yhdenmukaistaa ja löytää joustoja?
  • Päiväysmerkinnät vaikuttavat hävikin syntymiseen erityisesti kotitalouksissa – voidaanko ohjauskeinoin vaikuttaa oikeaan päiväysmerkintöjen käyttöön?
  • Ravintolan tarjoilutähteestä aiheutuu merkittävästi tarpeetonta hävikkiä – voidaanko tarjolla olleen ruuan ulos myyntiin löytää uusia ratkaisuja?
  • Rehualaa koskevat säädökset ovat osittain esteenä elintarvikehävikin rehukäytölle – olisiko mahdollista helpottaa valvontaa turvallisten tuotteiden osalta?
Tapahtuma on maksuton. Osallistujien määrä on rajoitettu, joten suosittelemme rekisteröitymään ajoissa paikan varmistamiseksi. Voitte ilmoittautua sivun yläreunassa olevasta linkistä viimeistään 24.5. klo 12.
 
 
Lisätietoja hankkeesta:
 
Hankkeen koordinaattori:
tutkija Sanna Hietala, sanna.hietala@luke.fi, p. 029 5326 021
 
Vastuututkija:
erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri, juha-matti.katajajuuri@luke.fi, p 029 5326 219