Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Lähtölaskenta kannattavaan yritystoimintaan, 5 op
verkkototeutus/kevät 2021

 
Onko matematiikka ja laskentatoimi ollut sinulle vaikeaa? Selkeällä verrantomenetelmällä asiat selkiytyvät. Tällä kurssilla saat hyvät perustaidot jatko-opinnoille laskentatoimessa.
 
Opintojakso sopii henkilöille, jotka tarvitsevat perustietoa tai haluavat lisätä ymmärrystään kannattavasta yritystoiminnasta matkailu- , ravitsemus- tai palvelualalla sekä esim. restonomi- tai tradenomiopiskeluja ammattikorkeakoulussa suunnitteleville. Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
 
Tavoite ja sisältö
Opinnot suoritettuaan opiskelija tietää yritystoiminnan peruskäsitteet ja -toiminnot. Hän hallitsee talousmatematiikan peruskäsitteet ja tunnistaa niiden merkityksen osana yrityksen liiketoimintaa. Hän osaa laskea matkailu-, ravitsemus- tai palvelualalla tarvittavia laskutehtäviä ja käyttää taulukkolaskentaa jokapäiväisessä toiminnassaan. Opiskelija hallitsee toimialan yrityksen hinnoittelu- ja kannattavuuslaskelmien perusteet ja niihin liittyvät laskutehtävät.
  • yritystoiminnan peruskäsitteet
  • prosenttilaskun kertaus
  • korkolaskut ja indeksit
  • tuotekustannusten laskeminen ja tuotehinnoittelu
  • hinnoittelu- ja kannattavuuslaskelmat
  • taulukkolaskennan käyttö liiketoiminnass

Opintojakso kuuluu Savonian matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelman pakollisiin perus- ja ammattiopintoihin. Opintojakson tarkempi kuvaus ja suoritustavat löytyvät tästä.

Toteutus
Opinnot ovat moodle-oppimisympäristössä tapahtuvaa verkko-opiskelua, jossa luennot, itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu muodostavat kokonaisuuden. Kaikista osa-alueista on selkeät opetusvideot ja esimerkkilaskelmat. Suorituksena aktiivinen osallistuminen opetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävät, verkkotehtävät, tentit. Opinnot voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti 11.1.2021 - 28.2.2021 välisenä aikana. Opinnot päättyvät ja kaikki tehtävät on oltava suoritettuna 30.4.2021 mennessä.
 
Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, joten opiskelua aloittavalla tulee olla oma kannettava tietokone.
 
Ilmoittautuminen ja opintomaksut
Sitovat ilmoittautumiset 21.2.2021 mennessä. 
Savonia-ammattikorkeakoulun läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen amk:n opiskelijapaikoille.

Avoimen amk:n opinnot ovat maksuttomia 31.7.2021 saakka, ks. lisää tästä.  
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston (ent. koulutusrahaston) aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: Kai Selander, kai.selander(at)savonia.fi
Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa: avoinamk(at)savonia.fi
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!