Hoppa till innehåll
Huvudtalare
HUVUDTALARE
 
Ben Evans, England
Head of Arts & Disability EU Region, the British Council and Project Director, Europe Beyond Access. Evans samordnar det europeiska projektet Europe Beyond Access (EBA). EBA kopplar samman konstnärer med funktionsnedsättning med organisationer, konstfinansiärer och beslutsfattare. Genom att göra det bidrar de till målet att göra konsten mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, både som besökare och konstnärer.
 
Jan Grue, Norge
Prisbelönt författare och professor vid Institutionen för sociologi och kulturgeografi, Oslo universitet. För den självbiografiska boken Jeg lever et liv som likner deres, nominerades han 2018 till Nordiska rådets litteraturpris. För samma bok tilldelades han Norske kritikerprisen, och för boken Hvis jeg faller tilldelades han svenska PO Enquistpriset 2021.
Grue skriver utifrån sitt eget liv som funktionsnedsatt om sårbarheten och allt extra arbete som krävs för att kunna delta i samhället.
 
Tuulikki Laes, Finland
Tuulikki Laes är forskare vid The Center for Educational Research and Academic Development in the Arts (CERADA), University of the Arts, Helsingfors. Hennes ämnesområden inkluderar politik och sociologiska frågor om musikutbildning, inkluderande utbildning och critical disability studies. Tuulikki leder forskningsprojektet The Transformative Politics of Music Education in an Ageing Society. Hon är styrelsemedlem i The Observatory of Arts Education in Finland och  styrelseordförande i Arts Education Research Association in Finland.