ESite- Kompleksinen trauma

 

Kompleksinen trauma ja sen hoito - integratiivinen viitekehys

 

Päivämäärä:

14.-15.3.2019 klo 9.00-16.00

Paikka:

Folkhälsan-senioritalo, Mannerheimintie 97, 00280 Helsinki

Tavoite:

 

1. päivä: Tunteet ja aivot sekä lapsen vakavan sairauden aiheuttaman trauman perheterapeuttinen hoito

              Ensimmäisen päivän aikana käsitellään tunteiden neurobiologiaa, traumojen psyykkisiä vaikutuksia niin tunne- kuin aivotasolla, sekä hoitoa perheterapeuttisesta perspektiivistä. Katsaus traumojen neurobiologiatutkimukseen tarjoaa ajankohtaisen tiedon tämän hetken tutkimuksiin ja löydöksiin, kattaen löydökset niin varhais- kuin aikuisiällä koetuista traumoista.

 

2.päivä: CBT ja tunnekeskeinen psykoterapia kompleksien traumojen hoidossa

               Toisen päivän pääteemoihin kuuluu eri terapeuttiset lähestymistavat traumojen hoidossa, erikoistuen varhaisiällä koettuun traumaan sekä sen vaikutuksiin aikuisiällä. Traumoja lähestytään kokonaisvaltaisella katsauksella trauma-oireilua ja sen monimuotoisuutta tarkastellen. Traumojen hoitoa käsittelevässä osassa sovelletaan kognitiivis- käyttäytymisterapeuttista, sekä tunnekeskeistä lähestymistapaa kuin myös tuetaan niiden suunnittelua ja soveltamista omaan terapiatyöhön. Myös työkalut kompleksien traumojen tunnistamiseen, turvallisen yhteistyösuhteen rakentamiseen ja traumakokemusten työstämiseen tarjotaan trauma/skeematerapian ja tunnetyöskentelyn menetelmiä hyödyntäen.

 

       

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu psykoterapeuteille tai psykoterapeuttista työtä tekeville terveys- ja sosiaalialan työntekijöille. Koulutukseen otetaan max. 50 hlöä.

 

Kouluttajat:

Lauri Nummenmaa Psykologian tohtori

Tomi Passi Kliinisen neuropsykologian maisteri, University of Groningen

Anu-Liisa Moisio Lastenpsykiatri, perheterapeutti VET

Reetta Aalto-Setälä Kognitiivinen psykoterapeutti VET, psykologi

Nina Vaaranen-Valkonen Psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti

Katja Saranpää Psykologi (PsM), kriisi-ja traumapsykoterapeutti (ET), integratiivisen psykoterapian kouluttajakoulutuksessa

 

 

Hinta:

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 21.2. Kuluitta voi peruuttaa 21.2 asti jonka jälkeen peruutetuista osallistumisista laskutetaan 50% koulutuksen hinnasta.

 

Hinta sisältää opetusmateriaalit, jotka osallistujat saavat sähköisesti käyttöönsä.  Lounas ja kahvit ovat omakustanteisia.

 

Ilmoittautuminen:

www.luote.fi koulutuskalenteriin 21.2.2019 mennessä

 

Tiedustelut:

 

Luote@luote.fi

Aikataulu:

                                                     

To 14.4.2019

 

9-11                   Psyykkinen trauma, tunteet ja aivot:

11-12                 Kirjallisuuskatsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin traumojen ja aivojen saralla

12-13                 Lounas

13-16                 Perheterapeuttinen työote lapsen vakavan sairauden aiheuttamasta traumasta

 

Pe 15.4.2018

 

9-11                   Kognitiivis-Behavioraalinen lähestymistapa lasten traumojen hoidossa

11-12                 Terapeutti läsnä asiakkaan mukana viranomaisyhteistyössä

12-13                 Lounas

13-16                 Tunnekeskeinen terapia kompleksisen trauman hoidossa