Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Ilmoittaudu 27.1.2021 mennessä.

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO21KMMA200

Nimi

Kansantalous

Nimi englanniksi

Economics

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-    tuntee keskeiset kansantalouden ilmiöt ja niiden väliset riippuvuudet
-    ymmärtää kansantalouden kokonaisuuden toimintaa
-    osaa arvioida kansantalouden ympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia yrityksille ja kuluttajille
-    osaa etsiä luotettavaa kansantaloudellista tietoa
-    osaa arvioida kriittisesti käytävää kansantaloudellista keskustelua

Keskeiset sisällöt

  • Kansantaloustieteen peruskäsitteet
  • Joustot
  • Kansantalouden tilinpidon perusteet
  • Talouskasvu
  • Suhdannevaihtelut
  • Kansantalouden sisäinen ja ulkoinen tasapaino ja keinot niiden saavuttamiseksi

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu verkossa, nauhoitetut luennot, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, tentti

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 11.1.2021. Opintojaksolle on kirjauduttava viimeistään 1.2.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 11.1.2021 ja sulkeutuvat 23.4.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.6.2021 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 23.4.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Lindholm, T & Kettunen, J. Kansantalous. Edita. Helsinki tai samojen kirjoittajien uudempi teos Globaali kansantalous

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Salopelto Timo, timo.salopelto@savonia.fi