Spring til indhold
Program
Program for seminar om Karriereudvikling
i arbejdslivet
  
Helsingfors den 31. august og 1. september 2021
 
 
Dag 1    
Tid Indhold Oplægsholder 
11.00- 11.45  Ankomst og frokost   
11.45- 12.15  Velkomst og om Nordplus, NVL og projektet Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet  Projektpartnerne 
12.15- 13.00  Udviklingen på arbejdsmarkedet og i arbejdslivet - generelle træk  Ekon.dr. Charlotta Niemistö 
13.00- 13.10  Strække ben pause   
13.10- 14.00  Livslang læring, (real)kompetencer og karriere  Lektor Bodil Husted 
14.00- 14.30  Deltagerarbejde om karriere, kompetencer og voksne   Projektpartnerne 
14.30- 14.45  Kaffepause   
14.45- 14.55  Introduktion til arbejdet med karrierevejledning af voksne i arbejdslivet  Projektpartnerne 
14.55- 16.40 
Del 1:  
Kompetenceafklaring i et bredt perspektiv – metoder og redskaber. 
Oplæg og øvelser 
Lektor Bodil Husted 
16.40- 17.00  Dagen i dag - opsamling og evaluering  Projektpartnerne 
19.00  Middag (for egen regning)  Hvor oplyses senere 
     
     
     
Dag 2    
Tid Indhold Oplægsholder
9.00- 9.15  God morgen – dagen i går og dagens program  Projektpartnerne 
9.15- 11.30 
Del 2: 
Karriereudforskning. Metoder og værktøjer. Oplæg og øvelser. 
(pause ind imellem) 
Karrierekonsulent og underviser Lisbeth Højdal 
11.30- 12.15  Frokost   
12.15- 14.15 
Del 3: 
Karrierebeslutning/løsning. Metoder og værktøjer. Oplæg og øvelser.  
(pause ind imellem) 
Karrierekonsulent og underviser Lisbeth Højdal 
14.15- 15.15  Afslutning og slutevaluering   Projektpartnerne