Hoppa till innehåll
Framsida

KIAL Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet
– att vägleda vuxna i karriärutveckling
 
Seminarium tisdag 31.8 - onsdag 1.9.2021
 
 
Välkommen på seminarium!
 
 
Innehåll
 
KIAL är ett Nordplus Vuxen-projekt som fokuserar på karriärutveckling och karriärvägledning för vuxna i arbetslivet samt på vuxnas kompetenser och hur de kan användas i nya sammanhang eller byggas vidare på. I projektet har vi koncentrerat oss på att utarbeta en modell för karriärvägledning avsedd för vuxna som står inför förändringar i sin karriär. Modellen innehåller både metoder och verktyg. I projektet ingår också att utarbeta ett kursupplägg där modellen presenteras. Under seminariet testar vi tillsammans i plenum och i mindre grupper hur kursupplägget och innehållet i modellen fungerar. Seminariets språk är danska, svenska och engelska.
 
I programmet deltar karriärkonsult och lärare Lisbeth Højdal, www.lisbethhoejdal.dk, lektor Bodil Husted från VIA University College, Danmark och ekon.dr. Charlotta Niemistö från Svenska handelshögskolan Hanken i Finland. Projektets alla tre parter deltar också i programmet och representeras av Mette Werner Rasmussen (Danmark), Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir (Island) och Carola Bryggman (Finland).
 
Målgrupp: Vägledare och karriärvägledare, studiehandledare och -rådgivare som i första hand jobbar med vuxna. Deltagarantalet har begränsats till 40 personer.
 
Tid: Tisdag 31.8 – onsdag 1.9.2021. Första dagen inleder vi med lunch kl.11.00 och andra dagen avslutas kl. 15.30. Vi förväntar oss att samtliga deltagare stannar kvar tills seminariet avslutas eftersom vi önskar få feedback på innehållet för hela kursupplägget.
 
Plats: G18, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors,
Finland https://www.sfv.fi/sv/g18/
 
Anmälan: Anmäl dig senast 16.6.2021 via denna länk. Anmälan är bindande efter 16.6.2021. Deltagarna får ett svarsmeddelande senast den 21 juni. Om flera än 40 personer har anmält sig fördelas platserna så att alla nordiska länder representeras och de som har anmält sig snabbast får förtur.
Vi strävar efter att hålla seminariet fysiskt men är beredda att ändra seminariet till ett webbinarium om läget gällande covid19 kräver det. Vi rekommenderar därför att deltagarna väntar med att reservera flyg- och andra biljetter till efter den 21 juni 2021.
 
Kostnader: Seminariet är avgiftsfritt men deltagarna har som obligatorisk uppgift att ge feedback på kursupplägget. Feedbacken behövs för att vidareutveckla kursen innan projektet avslutas. Deltagarna blir bjudna på lunch och kaffe/te. Anmäl dig till luncherna i samband med din anmälan till seminariet. Deltagarna står själva för övriga kostnader. På kvällen den 31 augusti ordnas en gemensam middag som deltagarna själva betalar. Meddela i anmälan om du deltar i middagen.
 
Vi har reserverat 25 rum på hotell Original Sokos Hotel Vaakuna fram till 3.8.2021. Ett enkelrum kostar 156 euro och ett dubbelrum 176 euro (88 euro/person).
Om du gör din bokning per e-post sokos.hotels@sok.fi eller telefon +358 300 870 000 ska du ange koden KIAL.
Om du gör din bokning på webben www.sokoshotels.fi ska du ange koden BKIAL.
I kvoten finns också några rum som reserverats för två nätter (30.8-1.9.2021).
 
Mera information om hotellet:
Original Sokos Hotel Vaakuna, adress: Stationsplatsen 2, 00100 Helsingfors
https://www.sokoshotels.fi/en/helsinki/sokos-hotel-vaakuna