Siirry sisältöön
Ohjelma ja kouluttajat

Julkisia hankintoja koskeva muutoksenhaku –koulutuspäivä 15.12.2021

Julkisten hankintojen osaajaksi, osa 3/3

MUUTOKSET MAHDOLLISIA
 
9:00 Yleistä julkisten hankintojen muutoksenhausta – Mika Pohjonen
  • Hankintalain muutoksenhakusäännökset
  • Hankintapäätöksen perusteleminen ja tiedoksianto
  • Hankintaoikaisumenettely
  • Muutoksenhaun kohde
  • Muutoksenhakuun oikeutetut
  • Valitusaika
10:15 Kahvitauko

10:30 Muutoksenhakumenettelyjen eteneminen tuomioistuimissa – Markus Ukkola
  • Oikeussuojamenettely markkinaoikeudessa
  • Valittaminen markkinaoikeuden päätöksestä
  • Hankintalainsäädännön muutoksenhaun erityiskysymyksiä
11:45 Asiakirjajulkisuus – Markus Ukkola

12:00 Lounastauko

13:00 Hankintasopimusten laadinta, sopimustekniset ja sopimusoikeudelliset kysymykset, sopimusmuutokset ja toimeenpanon valvonta – Mika Pohjonen
 
14:00 Kahvitauko
 
14:15 Vahingonkorvausvastuut – Mika Pohjonen
 
15:00 Keskustelu ja yhteenveto
 
15:15 Päivän päätös
 

KouluttajatMika Pohjonen
asianajaja
Frontia Asianajotoimisto Oy 

Markus Ukkola
Markkinaoikeustuomari
Markkinaoikeus