Siirry sisältöön
Julkisia hankintoja koskeva muutoksenhaku 15.12.2021

Julkisia hankintoja koskeva muutoksenhaku ja valvonta sekä hankintasopimusten tekeminen ja tarkistaminen -koulutuspäivä, 15.12.2021

 
Jokaisen hankintayksikön on hallittava hyvin hankintasopimusten laadinta ja sopimusten toimeenpano ja tunnettava muutoksenhakusäännökset. Tämä koulutuspäivä antaa myös tarjoajille keskeistä tietoa oikeusturvakeinoista ja muutoksenhausta sekä markkinaoikeudesta.
 
Julkisten hankintojen osaajaksi -koulutuskokonaisuus
 
Saat tästä koulutuksesta kattavan tiedon hankintaprosessin eri vaiheista; ensimmäisenä päivänä julkisten hankintojen ilmoitusmenettelystä; toisena päivänä hankintastrategista, hankintojen suunnittelusta ja kilpailuttamisprosessista; kolmantena päivänä hankintoja koskevista muutoksenhakukeinoista, hankintasopimuksista, sekä sopimusmuutoksista ja sopimuksen valvonnasta.
 
Koulutuspäivät on tarkoitettu paitsi hankintayksiköille, myös yrityksille ja muille tarjouskilpailuihin osallistuville yhteisöille.
 
Kolmen koulutuspäivän kokonaisuus antaa sinulle valmiuden hankintaprosessin parempaan osaamiseen alkaen hankinnan suunnittelusta ja ilmoittamisesta hankintasopimukseen ja edelleen hankintasopimukseen ja sen valvontaan ja oikeusturvakeinoihin saakka.
 
Voit valita myös yhden päivän tai kaksi päivää ja syventää tietämystäsi hankintojen ilmoittamisesta, hankintojen kilpailuttamisesta tai hankintasopimuksen valvonnasta ja oikeusturvakeinoista.
 
Ke 1.12.2021 HILMA ja julkisten hankintojen ilmoitusmenettely
(Julkisten hankintojen osaajaksi - osa 1/3)
Etäkoulutus (livestream)
Ke 8.12.2021 Palvelu- ja hankintastrategia, hankinnan suunnittelu ja julkisia hankintoja koskeva kilpailuttamisprosessi
(Julkisten hankintojen osaajaksi - osa 2/3)
Etäkoulutus (livestream)
Ke 15.12.2021 Julkisia hankintoja koskeva muutoksenhaku ja valvonta sekä hankintasopimusten tekeminen ja tarkistaminen
(Julkisten hankintojen osaajaksi - osa 3/3)
Etäkoulutus (livestream)