Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Innovaatio-osaaminen (ylempi AMK), verkkototeutus kevät 2020,  5 op
 

Opintojakso on osa Savonian YAMK -tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien yhteisiä opintoja.  Se on monialainen ja sopii hyvin esim.  lliiketalous, matkailu- ja ravitsemisalalla, sosiaali- ja terveysalalla tai tekniikan alalla toimiville amk- tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka suunnittelevat jatko-opintoja tai tarvitsevat aiheeseen liittyvää tietoa ja  haluavat täydentää osaamistaan.
 
Tavoite ja sisältö
Opiskelijalla on valmiudet ammattialat ylittävään monialaiseen innovatiiviseen ja verkottuneeseen työskentelyyn työyhteisöjä ja niiden prosesseja uudistettaessa. Opiskelija osaa luoda ideoiden syntymistä kannustavan ja kehittävän ilmapiirin työyhteisöön ja ymmärtää ideoiden jakamisen merkityksen innovatiivisen organisaatiokulttuurin ylläpitämisessä. Opiskelija käyttää sujuvasti innovaatiotietoutta ja -työkaluja kehittämisprosessin apuvälineinä ja osaa johtaa ideoiden jalostumista uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi.
 
- Innovaatio ja kehittäminen
- Projektityöskentely
- Innovaatiomenetelmät ja innovaatiotyökalut
- Tutkimus ja innovaatiot
- Innovaatioforum
 
Opintojakson tarkempi sisältö ja tavoitteet löytyvät esim. tekniikan (YAMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta.
 
Toteutus
Opinnot toteutetaan 100 % verkkokurssina. Opiskelija tekee itsenäisen työn ja esittelee sen pitchaus-videolla Moodlessa.  Huom! Opiskelija tarvitsee itselleen sparraavan piirin, joko työelämästä tai  opintojaksolta.
 
Opinnot voi aloittaa ja suorittaa henkilökohtaisen aikataulun mukaan tammikuusta 2020 alkaen. Opintojakson suorittamisen ohjeellinen suoritusaika on noin 4 kuukautta. Opintojakso päättyy ja oppimistehtävät tulee olla  palautettuna viimeistään 31.5.2020.
 
Opintomaksut 
Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 €/opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen:  kausimaksu (6 kk) 125 € tai vuosimaksu (12 kk) 250 €. Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston (ent. Koulutusrahasto) aikuiskoulutustukea opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 2.2.2020 mennessä.  Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Jos saat opiskelupaikan, tulee sinun vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Maksu toimii opiskelupaikan vahvistuksena. Saat maksuohjeet sähköpostiisi viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (kausi- tai vuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.
 
Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: Päivi Vestala, paivi.vestala(at)savonia.fi
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä avoinamk(at)savonia.fi
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!