Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Infrarakentamisen tuotannonohjaus ja rakennuttaminen, monimuotototeutus, 5 op, Kuopio/kevät 2020

 
Opintojakso sopii henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan tai hankkia lisäosaamista sekä tekniikan alasta kiinnostuneet, jatko-opiskelua ammattikorkeakoulussa suunnittelevat. Opintojakso kuuluu Savonian rakennusmestarin tutkinto-ohjelman ammattiopintoihin/infrarakentamisen osaaja.
 
Tavoite ja sisältö
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee infrarakentamisen tuotannonohjauksen ja rakennuttamisen luonteen ja perusteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää tärkeimmät infrahankkeen tuotannon hallintaan vaikuttavat osa-alueet, menetelmät ja käytännöt tuotantosuunnittelun ja ohjauksen näkökulmista. Opiskelija tietää, ettei hyväkään tuotannonsuunnittelu takaa tuotannon onnistumista, ellei tuotantoa valvota ja ohjata. Oppilas saa yleisen käsityksen, mitä sopimuksia rakentamisessa tarvitaan. Opiskelija tuntee aikataulutekniikat ja työn taloudellisen ja ajallisen etenemisen seurantamenetelmät. Osaamistavoitteisiin infran rakennuttamisen osalta kuuluu, että opiskelija saa perustiedot rakennuttamistehtävien tuntemuksen erityisesti suunnitteluvaiheen kustannusohjauksen osalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakennuttajan tehtävät ja rakennustyön valvontaan liittyvien tehtävien perusteet. Opiskelija hallitsee suunnitteluvaiheen rakentamis-, ylläpito- ja käyttökustannusten ohjausmenettelyn.
 
Infrarakentamisen tuotannonohjaus (2,5op)
- Infrahankkeen määritelmä ja vaiheet
- Infrahankkeen tuotannon suunnittelu
- Infrahankkeen osittelu
- Infrahankkeen ohjaus ja valvonta

Rakennuttaminen (2op):
- Rakennushankkeen osapuolten tehtävät
- Rakennuttajan keskeiset tehtävät hankkeen eri vaiheissa
- Rakennussuunnittelun ohjaus ja työmaavalvonta
- Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa
- Rakennuskohteen luovutus ja käyttöönotto
- Hankintatoimi ja -vastuut
- Elinkaaren kustannukset
- YSE, KSE
- Perustajaurakointi

Englanti (0,5op):
- Infrarakentamisen englanti
- abstrakti, presentaatio projektin tuotoksesta suuremmalle yleisölle.
 
Opintojakson tarkempi kuvaus ja suoritustavat löytyvät tästä.
 
Toteutus
Opetus toteutetaan iltamonimuoto-opiskeluna Kuopiossa ryhmän EM17SM lukujärjestyksen mukaisesti. Opintojakso alkaa ma 9.3.2020 (klo 17.00-19.00). Opintojakson tarkempi lukujärjestys/aikataulutus löytyy joulukuussa Savonian lukujärjestysten verkkopalvelusta tai pyydä sähköpostilla avoinamk@savonia.fi.
 
Opintomaksut 
Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 €/opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen:  kausimaksu (6 kk) 125 € tai vuosimaksu (12 kk) 250 €. Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Koulutusrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 24.2.2020 mennessä.  Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Jos saat opiskelupaikan, tulee sinun vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Maksu toimii opiskelupaikan vahvistuksena. Saat maksuohjeet sähköpostiisi viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (kausi- tai vuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.
 
Lisätiedot
Sari Turpeinen, sari.turpeinen(at)savonia.fi, puh. 044 785 5621 tai avoinamk(at)savonia.fi
Sisällön ja toteutuksen osalta: Mervi Heiskanen, mervi.heiskanen(at)savonia.fi 
Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa: avoin.amk(at)savonia.fi
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!