Siirry sisältöön
Ilmasto- ja energiaskenaariot nykytoimin – HIISI sidosryhmätilaisuus 16.2.2021

Sidosryhmätilaisuus: Ilmasto- ja energiaskenaariot nykytoimin

Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI-hanke)

 

HIISI-hanke palvelee tutkimus- ja selvitystarpeita ajallisesti rinnan laadittavien kansallisen ilmasto- ja energiastrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) valmistelussa.

 

HIISI-hankkeen
ensimmäinen sidosryhmätilaisuus pidettiin
tiistaina 16.2.2021 klo 13-15.

 

Tilaisuudessa käsiteltiin alustavia kehitysarvioita nykytoimin, eli ns. WEM-skenaarion (With Existing Measures) lähtöoletuksia ja alustavia tuloksia energia- ja kansantalouden näkökulmista sekä eri päästösektoreilla. 

Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy agendasta jokaisen esiintyjän kohdalta.

 

Agenda: 
 
Tilaisuuden avaus, Riku Huttunen, ylijohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
 
- TEM:n puheenvuoro liittyen ilmasto- ja energiastrategian valmistelun tilanteeseen, Petteri Kuuva, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö
- YM:n puheenvuoro liittyen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelun tilanteeseen, Magnus Cederlöf, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
 
   - Kysymyksiä liittyen ilmasto- ja energiastrategian tai ilmastosuunnitelman valmisteluun
 
HIISI-esitykset: WEM-skenaarion lähtöoletuksia ja alustavia tuloksia
 
- HIISI:n yleisesitys sekä kasvihuonekaasupäästöjen ja energiajärjestelmän kehitykset, Tiina Koljonen, VTT
- Liikenne, Juhani Laurikko, VTT
- Rakennukset ja talonrakentaminen, Terttu Vainio, VTT
- Maatalouden kehitys WEM-skenaariossa, Heikki Lehtonen, Luke
- Maankäytön ja metsien WEM-skenaarion määrittely, Tarja Tuomainen, Luke
- Kansantalouden kehitys WEM-skenaariossa, Juha Honkatukia, THL
 
   - HIISI-hankkeen tutkijoille suunnatut kysymykset
   - Keskustelua
 
Yhteenveto ja tilaisuuden päätös, Riku Huttunen, ylijohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
 

Lisätietoja:

Tiina Koljonen
HIISI-hankkeen vastuullinen johtaja, tutkimustiimin päällikkö, VTT
p. 020 722 5806
tiina.koljonen@vtt.fi

 

HIISI-hanke (4/2020-8/2021) tuottaa sekä laskennallisia että laadullisia analyysejä uusien ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutuksista eri päästösektoreille, toimialoille, ihmisille, ympäristölle ja luonnolle. Hanke toteutetaan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Luonnonvarakeskuksen (Luke), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Pellervon taloustutkimuksen (PTT) yhteishankkeena osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). HIISI-hanke pyrkii osallistamaan laajasti eri sidosryhmiä ja kansalaisia sekä viestimään monipuolisesti hankkeen tuloksista ja analyyseistä ja siten lisäämään ymmärrystä ja hyväksyttävyyttä eri toimijoiden ja kansalaisten keskuudessa uusille ilmasto- ja energiapoliittisille toimille. www.hiisi2035.fi