Siirry sisältöön
Hinnat

Lavatoteutuksien hinnoittelu 2024

Yhteiskunnallinen toimija (järjestöt, liitot, ministeriöt, laitokset jne)
3200 eur (+alv)

Yritys
5500 eur (+alv)

Lavatoteutuksen (paneelikeskustelu, haastattelu, näytelmä, väittely) hinta sisältää
  • lava-aika määritellyllä lavalla Porissa
  • puheäänentoisto
  • toteutuksen striimaus suorana MTV Katsomossa ja tallenne MTV Katsomossa
  • erillinen tallenne järjestäjän käyttöön
  • toteutus näkyvissä virallisessa SuomiAreena-ohjelmassa
  • järjestäjäviestintä vuoden aikana
  • järjestäjätreffit vähintään kaksi kertaa vuoden aikana
  • oman toteutuksen rakentamisen sparraus asiantuntijan avulla ryhmäkoulutuksena
Jos yhdellä toteutuksella on useampia järjestäjiä, määräytyy hinta hintaluokaltaan korkeimman osallistuvan tahon mukaan. Yhdestä toteutuksesta lähetetään vain yksi lasku.
 
Mahdollisuus stipendiin lavatoteutuksen järjestämiseksi
 
Kansalaisjärjestöjen, hyväntekeväisyystahojen ja alkuvaiheen startup-yritysten on mahdollisuus hakea stipendiä keskustelutilaisuuden tai muunlaisen lavatoteutuksen (esim. haastattelu, näytelmä, väittely) kustannuksen kattamiseksi. Stipendi kattaa toteutuksen lava-ajan sekä striimauksen ja tallenteen. Stipendi ei kata mahdollista kansalaistoripaikkaa. Stipendijärjestelmä katetaan muiden järjestäjien maksamilla osallistumismaksuilla ja myönnettyjen stipendien määrä vaihtelee vuosittain.
 
MTV Oy myöntää stipendejä SuomiAreena-toteutuksen osallistumismaksun ja striimauksen kattamiseksi. Stipendin saaneet ovat oikeutettuja lava-aikaan yhden toteutuksen järjestämiseksi. Itse tilaisuuden järjestämisestä ja toteutuksen kuluista hakija vastaa itse. Toteutuksen on noudatettava ohjeistusta tilaisuuden järjestämisestä eli siinä on huomioitava erilaisten näkökulmien tuominen esiin ja moniäänisyys. SuomiAreena-tiimi päättää toteutuksen lavan ja ajankohdan. Stipendiä ei makseta rahana. Myönnetty stipendipaikka pitää käyttää mainittuna ajankohtana, eikä sitä voi siirtää muille tahoille tai ajankohdille. Stipendistä päätetään aina tapauskohtaisesti hakemuksen perusteella. MTV Oy varaa yksipuolisen oikeuden päättää stipendinsaajat. 
 
Stipendi myönnetään myös tietyille yhteiskunnallisille tahoille, jotka ovat välttämättömiä keskustelun moniäänisyyden kannalta. Tällaisia tahoja ovat muun muassa eduskuntapuolueet ja muut yhteiskunnallisen keskustelun kannalta olennaiset tahot.
 
Kuka voi hakea stipendiä?
 
Stipendiä voivat hakea toimijat, joiden ei ole mahdollista maksaa SuomiAreenan osallistumismaksua. 

Stipendikriteerit:

1) Lavatoteutuksen aihe tuo lisäarvoa SuomiAreenan ohjelmaan ja stipendin hakijan arvot eivät ole ristiriidassa SuomiAreenan arvojen kanssa. Toteutuksessa tuodaan esille erilaisia näkökulmia ja moniäänisyyttä.

2) Stipendin hakijalla ei ole tosiallista mahdollisuutta maksaa osallistumismaksua tai toimijan liikevaihto on enintään 1 M€ tai taseen loppusumma enintään 1 M€.

Stipendi ei ole tarkoitettu vakiintuneille yrityksille, etujärjestöille, työmarkkinajärjestöille tai isoille kansalaisjärjestöille.
 
Tieto stipendin myöntämisestä kerrotaan hakijoille ohjelmaan hyväksymisen yhteydessä.