Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Haavapotilaan ravitsemus kevät 2021, 1 op, NonStop, verkko-opinnot

Osaamistavoitteet
- Ymmärtää hyvän ravitsemuksen merkityksen haavan paranemisessa
- Ymmärtää energia-aineenvaihdunnan, vitamiinien ja kivennäisaineiden merkityksen ja sen tehtävät elimistössä
- Osaa tunnistaa ja ehkäistä sekä hoitaa vajaaravitsemusta
- Osaa laatia ravitsemussuunnitelman haavapotilaalle
- Ymmärtää näyttöön perustuvan tiedon ja suosituksien merkityksen haavapotilaan ravitsemuksesta
- Tietää haavan paranemisen kannalta tärkeät ravintoaineet
- Tietää kivennäisaineiden, vitamiinien, energian merkityksen haavanparanemisessa
- Tietää ravitsemushoidon ja kliiniset ravintovalmisteiden merkitystä haavapotilaalle sekä vajaaravituille
- Tietää ravitsemustilan keskeiset, yleiset arviointimenetelmät ja ymmärtää niiden tulkintaa
- Tietää energiavaihdunnan perusteet: sairauksien, infektion, kudosvamman vaikutuksen aineenvaihduntaan
 
Keskeiset sisältökokonaisuudet
Hyvän ravitsemuksen merkitys haavan paranemisessa, elimistön ravintoaineet, energia-aineenvaihdunta haavan paranemisessa, vajaaravitsemus, sen tunnistaminen ja ehkäisy, haavapotilaan ruokavalio, näyttöön perustuva tieto haavapotilaan ravitsemuksessa, ESPEN-suositukset haavapotilaan ravitsemuksessa, ravitsemuksen merkitys haavan paranemisessa
 
Suoritustavat
  • Verkko-opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulun OpenEdu-ympäristössä 25.1. - 25.5.2021
  • Teoriaosuuksiin perehtyminen, tietotestit, kurssilla opitun tiedon soveltaminen käytäntöön case-tehtävän avulla
  • Eteneminen osallistujan aikataulun mukaisesti kurssin suoritusaikana.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
 
Opiskelu on maksutonta. Ilmoittautumislomake on tämän sivun toisella välilehdellä.
 
Lisätietoja:
  • Opettaja marja-anneli.hynynen@savonia.fi
  • Avoin AMK, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.