Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Haavakipu ja sen hoito kevät 2021, 1 op, NonStop, verkko-opinnot

Osaamistavoitteet
- Tiedät pääpiirteet aikuispotilaan haavakivusta ja sen eri kiputyypeistä
- Osaat arvioida aikuispotilaan haavakipua, käyttää eri mittareita haavakivun mittaamisessa sekä arvioida kivun hoidon vaikuttavuutta, kivunhoidon toimivuutta, tehokkuutta ja siedettävyyttä
- Osaat hoitaa aikuispotilaan haavakipua eri menetelmiä hyväksi käyttäen ja arvioida eri hoitomenetelmien vaikutusta haavakivun hoidossa
- Ymmärrät haavakivun merkityksen haavapotilaan hoidossa ja huomioit haavakivun vaikutukset potilaan elämässä
- Osaat soveltaa haavakivusta oppimaasi tietoa käytäntöön
 
Keskeiset sisältökokonaisuudet
Haavakipu ja kiputyypit, kivun arviointi, haavakivun hoito
 
Suoritustavat
  • Verkko-opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulun OpenEdu-ympäristössä 25.1. - 25.5.2021
  • Verkkokurssi etenee teoriatietoon liittyvien tietotestien kautta lopputenttiin.
  • Eteneminen osallistujan aikataulun mukaisesti kurssin suoritusaikana.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
 
Opiskelu on maksutonta. Ilmoittautumislomake on tämän sivun toisella välilehdellä.
 
Lisätietoja:
  • Opettaja marja-anneli.hynynen@savonia.fi
  • Avoin AMK, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.