Siirry sisältöön
Ohjelma ja kouluttajat

HILMA ja julkisten hankintojen ilmoitusmenettely–koulutuspäivä 1.12.2021

Julkisten hankintojen osaajaksi, osa 1/3

MUUTOKSET MAHDOLLISIA
 
9:00 Päivän avauspuheenvuoro – Johanna Lähde
 • Hankintalain muutoksenhakusäännökset
 • Hankintapäätöksen perusteleminen ja tiedoksianto
 • Hankintaoikaisumenettely
 • Muutoksenhaun kohde
 • Muutoksenhakuun oikeutetut
 • Valitusaika
9:15 Hankintasäätelyn yleisesittely – Johanna Lähde
 • Hankintojen ilmoitusmenettely ja kynnysarvot
 • Hankinnan arvon laskeminen, hankintalajit ja olennaiset sopimusmuutokset
 • Viranomaistoimintavaltaan liittyvät erityiskysymykset
 • Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD)
 • Sähköinen tietojenvaihto
 • Ilmoituslomakkeet
10:50 Kahvitauko

11:05 Hankinnan tarkempi luokittelu CPV-koodeja käyttäen – Niina Puolusmäki

12:00 Lounastauko

13:00 Hankintailmoitusten täyttäminen ja eNotice-palvelu – Niina Puolusmäki
 • Case-opetusta käytännön esimerkkien avulla
 • Jälki-ilmoitus
14:50 Kahvitauko
 
15.05 Suorahankinnasta ilmoittaminen – Johanna Lähde
Korjausilmoitus – Niina Puolusmäki
 
15:50 - 16:00 Keskustelu ja yhteenveto
 
 

Kouluttajat

Johanna Lähde
senior counsel, asianajaja
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Niina Puolusmäki
neuvotteleva virkamies
Valtiovarainministeriö