Siirry sisältöön
HILMA ja julkisten hankintojen ilmoitusmenettely 1.12.2021

HILMA ja julkisten hankintojen ilmoitusmenettely -koulutuspäivä 1.12.2021

Hankintojen keskitetty ilmoituskanava HILMA uudistui vuoden 2020 alusta. HILMAan tehtiin teknisiä ja visuaalisia uudistuksia ja sivusto palvelee nykyään eri käyttäjäryhmiä entistä paremmin. Aikaisemmin lähinnä ilmoituskanavana toimiva HILMA huomioi uudessa muodossaan tarjoajat, eri yhteistyökumppanit sekä palvelua satunnaisemmin tarvitsevat hankintojen ilmoittajat uusilla teknisillä ominaisuuksillaan.
 
HILMAn käyttöön liittyvä lainsäädäntö ei muutunut uudistuksen yhteydessä, vaan uudistus koskee teknisiä ja visuaalisia omaisuuksia. Hankintojen ilmoittamiseen liittyvä EU- ja kansallinen lainsäädäntö pysyy samana. HILMA-koulutus tarjoaa erinomaisen kokonaisuuden siitä miten ilmoitukset tehdään teknisesti ja juridisesti oikein. Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät kohdat kuten oikean hankintailmoituksen valinta, CPV-koodit ja esitellään käytännönläheisesti ilmoittamiseen liittyvää oikeuskäytäntöä.
 
Koulutuksessa täytetään reaaliaikaisesti ilmoituslomakkeita HILMAssa. Samalla käydään läpi ilmoituksen tekemisen erityistilanteet, kuten ilmoituksen korjaaminen. Koulutuksessa syvennytään ilmoitusvelvollisuuden ja ilmoituslomakkeiden täyttämisen lisäksi myös kynnysarvoihin, hankintalajeihin ja CPV-koodeihin.
 
Koulutus on suunnattu kuntien, valtion ja muiden hankintayksiköiden asiantuntijoille, jotka tekevät hankintailmoituksia HILMAssa.
 

Julkisten hankintojen osaajaksi -koulutuskokonaisuus

Saat tästä koulutuksesta kattavan tiedon hankintaprosessin eri vaiheista; ensimmäisenä päivänä julkisten hankintojen ilmoitusmenettelystä; toisena päivänä hankintastrategista, hankintojen suunnittelusta ja kilpailuttamisprosessista; kolmantena päivänä hankintoja koskevista muutoksenhakukeinoista, hankintasopimuksista, sekä sopimusmuutoksista ja sopimuksen valvonnasta.
 
Koulutuspäivät on tarkoitettu paitsi hankintayksiköille, myös yrityksille ja muille tarjouskilpailuihin osallistuville yhteisöille.
 
Kolmen koulutuspäivän kokonaisuus antaa sinulle valmiuden hankintaprosessin parempaan osaamiseen alkaen hankinnan suunnittelusta ja ilmoittamisesta hankintasopimukseen ja edelleen hankintasopimukseen ja sen valvontaan ja oikeusturvakeinoihin saakka.
 
Ke 1.12.2021 HILMA ja julkisten hankintojen ilmoitusmenettely
(Julkisten hankintojen osaajaksi - osa 1/3)
Etäkoulutus (livestream)
Ke 8.12.2021 Palvelu- ja hankintastrategia, hankinnan suunnittelu ja julkisia hankintoja koskeva kilpailuttamisprosessi
(Julkisten hankintojen osaajaksi - osa 2/3)
Etäkoulutus (livestream)
Ke 15.12.2021 Julkisia hankintoja koskeva muutoksenhaku ja valvonta sekä hankintasopimusten tekeminen ja tarkistaminen
(Julkisten hankintojen osaajaksi - osa 3/3)
Etäkoulutus (livestream)