Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Fysiikan laboratoriotyöt ja kemia, monimuotototeutus, 5 op

 
Opintojakso sopii henkilöille, jotka tarvitsevat perustietoa, haluavat päivittää tietonsa tai hankkia lisäosaamista sekä esim. tekniikan jatko-opiskelua ammattikorkeakoulussa suunnitteleville. Opintojakso on hyväksiluettavissa Savonia-ammattikorkeakoulun sähkötekniikan tutkinto-ohjelman perusopintoihin.
 
Tavoite ja sisältö
Opintojakson kemian osuudessa (2,5 op) opiskelija oppii yleiset kemian perusteet ja säännöt. Opiskelija tutustuu sähkötekniikassa käytettäviin materiaaleihin ja niiden kierrätykseen sekä voimantuotannon päästöihin. Hän ymmärtää akkujen toimintaperiaatteen, korroosion mekanismin ja korroosionestomenetelmät. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa sähkötekniikan sovellutuksissa.

Fysiikan laboratoriotöiden osuudessa (2,5 op) opiskelija oppii tekemään fysikaalisen mittauksen erilaisia mittalaitteita käyttäen ja arvioimaan mittaukseen liittyviä epävarmuuksia. Laatiessaan tehdyistä mittauksista vakiintuneen käytännön mukaiset työselostukset opiskelija oppii teknisen raportin kirjoittamista, tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien käyttöä sekä tekemään mittauksiin liittyvän virheanalyysin.
 
Keskeiset sisällöt kemian osuudessa
- Kemian perusteet
- Sähköntuotanto ja ympäristö
- Akut
- Korroosio ja korroosionesto
- Materiaalikemiaa

Keskeiset sisällöt fysiikan laboratoriotöiden osuudessa
- Mittalaitteiden käyttö
- Mittauksen virheanalyysi
- Työselostuksen kirjoittaminen
- Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmat
 
Opintojakson tarkempi kuvaus ja suoritustapa löytyy tästä.  
 
Toteutus ja suoritustapa
Opetus toteutetaan ilta-monimuoto-opiskeluna ES20KM -ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti. Opintojakso alkaa lauantaina 23.1.2021 lähitunneilla klo 14-16 (alustava tietoa). Osa opinnoista on lähiopetusta Kuopiossa Microkadun kampuksella ja osa on etäopetusta, jota voi seurata zoom-yhteyden kautta omalta tietokoneelta. Opintojaksojen tarkempi lukujärjestys/aikataulutus löytyy viimeistään joulukuun puolessa välissä Savonian lukujärjestysten verkkopalvelusta tai pyydä lukujärjestys sähköpostitse avoinamk(at)savonia.fi.
 
Kemian osuudessa teoriaopetus, teoriaa syventävät harjoitustehtävät yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Opintojaksoon kuuluvat teoriatunnit ja harjoitustehtävät pienryhmissä.

Opintojakson fysiikan laboratoriotöiden teoriaosassa käydään läpi mittauksiin liittyvää teoriaa, työselostuksen laadintaa sekä virheanalyysin tekemistä. Laboratoriossa tehdään mittaukset pienryhmissä. Työselostukset laaditaan pääosin omalla ajalla, mutta ohjaukseen on myös mahdollisuus.
 
Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, joten  opiskelua aloittavalla tulee olla oma kannettava tietokone.
 
Ilmoittautuminen ja opintomaksut
Sitovat ilmoittautumiset 17.1.2021 mennessä. Savonia-ammattikorkeakoulun läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen amk:n opiskelijapaikoille.
 
Avoimen amk:n opinnot ovat maksuttomia 31.7.2021 saakka, ks. lisää tästä.
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston (ent. koulutusrahaston) aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.vät.
 
Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: tuukka.heiskanen(at)savonia.fi (fysiikka) ja niina.hyvonen@savonia.fi (kemia)
Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa: avoin.amk(at)savonia.fi
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!