Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Elintarviketeknologian täydennyskoulutus 2019-2020

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu viisi (5) opintojaksoa, jotka ovat 5 op laajuisia. Näistä voi valita suoritettavaksi yhden tai useamman. Opintojaksojen suoritusarvioinnit toteutetaan hyväksytty-hylätty -periaatteella. Kouluttajina toimivat Seinäjoen ammattikorkeakoulun bio- ja elintarviketekniikan lehtorit. Suoritetuista opintojaksoista saa todistuksen Savonia-ammattikorkeakoululta. Koulutus on pääosin käytännönläheisiä verkko-opintoja Moodle-oppimisympäristössä, jonka lisäksi järjestetään lähitilaisuuksia Kuopion alueella. Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Lisätietoja antaa TKI-asiantuntija Tommi Laaksonen, tommi.laaksonen@savonia.fi, puh. 044 785 6089.

 

Elintarviketeknologia

26.8. - 1.11.2019 

Sisältö: Elintarvikeraaka-aineiden matriisit (liha, maito, viljat, kasvikset, marjat, valmisruoka), elintarvikkeiden prosessoinnin syyt ja perusteet, yleisimpien elintarvikkeiden valmistusprosessit, esimerkkejä elintarviketeollisuuden ratkaisuista suurissa, keskikokoissa ja pienissä tuotantolaitoksissa sekä toimialat ylittävistä ratkaisuista. Verkkotapaamisia, verkkotehtäviä, esimerkkivideoita, lyhyt kirjallinen koe.

Pakkausteknologia

14.10. - 20.12.2019

Sisältö: Pakkaamisen merkitys, pakkausmateriaalit ja -menetelmät, pakkausmenetelmän valinta, syöttö- ja annostelulaitteet, pakkausmerkinnät, pakkaukset ja ympäristö, elintarvikealan lainsäädäntö ja ohjeistukset. Verkkotapaamisia, verkkotehtäviä, lyhyt kirjallinen koe. Lähitilaisuus pakkauslaitteista Kuopiossa 19.11.2019.

Tuotekehitys

2.12.2019 - 28.2.2020 

Sisältö: Tuotekehitys- ja tuotteistamisprojekti, jossa perehdytään tuoteideointiin ja -suunnitteluun, kuluttajatutkimuksiin ja tuotetesteihin, reseptioptimointiin, hinnoitteluun ja kustannuslaskelmiin, prosessin suunnitteluun, aistinvaraisen arvioinnin menetelmiin, sekä aistinvaraisen ja mikrobiologisen laadun ja säilyvyyden arviointiin, pakkausmerkintöihin ja -suunnitteluun, tutkimustulosten analysoinnin menetelmiin sekä tavararyhmähallinnan perusteisiin. Verkkotapaamisia, verkkotehtäviä, opiskelija toteuttaa tuotekehitysprojektin, joka esitellään muille osallistujille lähitilaisuudessa Savonia-ammattikorkeakoululla 19.2.2020.

Elintarvikehygienia ja -turvallisuus

3.2. - 3.4.2020

Sisältö: Henkilökohtainen hygienia ja hygieeninen työskentely, elintarvikkeiden välityksellä leviävät taudinaiheuttajat, omavalvonta ja HACCP, pintapuhtauden analyysimenetelmät. Verkkotapaamisia, verkkotehtäviä, esimerkkivideoita, pienimuotoinen omavalvontasuunnitelman tai sen tukijärjestelmän laadinta, lyhyt kirjallinen koe. Pintapuhtausmenetelmien hygieniaharjoitus lähitilaisuutena Kuopiossa tai Suonenjoella 18.2. ja 20.2.2020.

Elintarviketeknologian uudet trendit

30.3. - 29.5.2020

Sisältö: Elintarvikealan globaalien trendien tunnistaminen, uudet ja ajankohtaiset tuotteet, funktionaaliset elintarvikkeet, uudet valmistusmenetelmät ja -laitteet, prosessiautomaatio ja robotiikka, korkeapaineprosessointi (HPP). Verkkotapaamisia, verkkotehtäviä. Robottiharjoitus lähitilaisuutena Kuopiossa, korkeapaineprosessointiin liittyvä lähitilaisuus Suonenjoella.