Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Diabeettisen jalkahaavan hoidon periaatteet kevät 2021, 1 op, NonStop, verkko-opinnot

Osaamistavoitteet
 Tiedät diabeettisen jalkahaavan ennaltaehkäisyn keskeiset hoitoperiaatteet.
 Ymmärrät diabetesta sairastavan potilaan jalkahaavan erityiskysymykset.
 Tunnistat keskeiset diabeettisen jalkahaavojen hoidossa käytettävät haavatuotteet.
 Tunnistat hoidon kulmakivet sekä perehdyt diabeetikon oikeuksiin ja etuisuuksiin.
 
Keskeiset sisältökokonaisuudet
Jalkahaavan omahoito, jalkahaavan synty, jalkojen tutkiminen, jalkahaavan hoidon periaatteet
 
Suoritustavat
Verkko-opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulun OpenEdu-ympäristössä 25.1. - 25.5.2021
Sisältö koostuu lineaarisesti etenevistä aihekokonaisuuksista sekä niihin liittyvistä tehtävistä. Käytyäsi läpi yhden aihekokonaisuuden, suosittelemme, että suoritat siihen materiaaliin liittyvän välitentin, näin voit testata omaa oppimistasi. Aihekokonaisuuden kokoava tentti on kurssin lopussa, sisältäen potilascase tapauksen ja siihen liittyvät kysymykset.
 
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
 
Opiskelu on maksutonta. Ilmoittautumislomake on tämän sivun toisella välilehdellä.
 
Lisätietoja:
  • Opettaja marja-anneli.hynynen@savonia.fi
  • Avoin AMK, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.