SCB:s demokratidag - så in i Norden!

 

SCB:s demokratidag 2017 – så in i Norden!

 

Program

 

09.30–09.40 Välkommen

Avdelningschef Petra Otterblad Olausson, Statistiska centralbyrån (SCB) inleder.

 

09.40–10.05 Demokratins tillstånd ur ett medborgarperspektiv

Med utgångspunkt i flera olika demokratiindikatorer får vi en inblick i demokratins tillstånd i Norden. Åsa von Schoultz, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet och en del av Finlands valforskningsprogram forskar i politiskt beteende och är bland annat medförfattare till boken ”The Nordic Voter”.


10.05–10.25 Possibilities related to electronic voting registry for election statistics in Finland

With the new possibilities from electronic voting registry, Finland now has a new opportunity to study voting behavior. For the first time in the municipality elections, 2017 Finland has an electronic registering of voters at the polling stations. Turnout was examined e.g. by age, sex, family status, income and foreign background. Data also opens up further possibilities in examining voting in a new way. Sami Fredriksson, Senior Statistician at Statistics Finland gives us a deeper knowledge on the possibilities related to electronic voting registry.
 

10.25–10.45 Vem röstar och vem gör det inte?

I Norge og andre land er det stor forskjell med hensyn til hvem som deltar i valget og hvem som ikke stemmer i valget. Basert på de siste valgene i Norge ser vi på hvem som deltar og hvem som ikke deltar. For eksempel forskjell mellom kvinner og menn, mellom ulike aldersgrupper og personer født i Norge og personer innvandret til Norge. Også historiske sammenlikninger og sammenlikning med andre nordiske land blir gjort. Øyvin Kleven, Statistikkrådgiver vid Statistisk Sentralbyrå visar på vilka som röstar och inte.

 

10.45-11.10 KAFFEPAUS

 

11.10–11.30 Voting is a social act  - The Danish Turnout Project

It has long been perceived that social norms play a significant role to why people vote. Across a number of analysis and design we are consistent able to show that voting is indeed a social act. Kasper M Hansen, professor in Political Science at the University of Copenhagen, shows from data of the last two elections how voting is a social act. He has looked at the effect of e.g. becoming a parent, getting unemployed, becoming eligible and moving away home effect electoral turnout.

 

11.30–12.00 Ett år till valen – vad vet vi idag?

Vad kan vi säga om den svenska demokratin med ett år kvar till valen? Jonas Olofsson, Regina Vilkénas och Jessicka Rosén tecknar med SCB:s demokratistatistik en bild av vilka som får rösta, av opinionen och av våra folkvalda politiker.

 

12.00–12.30 Demokratins utmaningar

Sören Holmberg, professor emeritus vid Göteborgs universitet ger en spaning kring demokratins utmaningar internationellt och i Sverige.

 

Tid: 22 september 2017, kl. 09.30–12.30 (kaffe och registrering från 09.00)

Plats: Hörsalen, Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande.  Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

Anmälan: Vi vill ha din anmälan senast den 11 september.

Anmäl dig här

 

För mer information eller frågor: John Kling, tfn: 010–479 42 52

e-post: valstatistik@scb.se