Siirry sisältöön
Demokratian toimintakyky ja kriisinkestävyys
 
Suomalaisessa yhteiskunnassa politiikka nojaa tietopohjaiseen päätöksentekoon ja edustukselliseen demokratiaan. Mitä tapahtuu, kun kriisi iskee? Onko tutkimuspohjainen päätöksenteko varattu vain rauhan ajalle? 
 
Suomi ja muut eurooppalaiset maat kamppailevat energiakriisin, taantuman ja haastavan väestökehityksen kanssa. Millainen toimintakyky edustuksellisella demokratialla on? Onko sillä tarpeeksi liikkumavaraa ongelmien ratkomiseen? 
 
Demokratian toimintakyky ja kriisinkestävyys -keskusteluissa pureudutaan demokraattiseen päätöksentekoon kriiseissä edelleen ajankohtaisen tapauksen, Covid-19:n kautta. Miten koronapandemia vaikutti päätöksentekoon ja lainsäädännön prosesseihin? Mitä meidän pitää demokratian toimivuuden kannalta oppia tästä?
 
Käännämme katseen myös lähitulevaisuuteen. Vastassamme on ilmiöitä, jotka uhkaavat horjuttaa yhteiskunnan toimivuutta. Mikä on demokratian toimintakyky ja liikkumavara erilaisten kriisien hallinnassa? Miten poliittinen järjestelmämme kestää tulevat kriisit? 
 
Tilaisuus on järjestetty yhdessä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa. Teemasta keskustelemassa ovat toimittaja Matti Mörttinen, vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula, perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen, apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi, politiikan tutkija ja yliopistonlehtori Emilia Palonen, yleisen valtio-opin väitöskirjatutkija Joonatan Virtanen, yliopistonlehtori Matti Ylönen, puoluesihteeri Kristiina Kokko, Veli Liikanen ja Riikka Pirkkalainen sekä valtiosihteeri Henrik Haapajärvi

 Keskustelua johdattelee toimittaja Salla Vuorikoski
 
Tilaisuus on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua. Katso myös tilaisuuden Facebook-taphtuma

Siirry striimiin tästä.