Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Ilmoittautumisaika: 16.11. - 29.11.2020

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO21KETV0100

Nimi

Web-sovelluskehitys ja NoSQL-kannat

Nimi englanniksi

Web Application Development and NoSQL

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa toteuttaa yksinkertaisia websovelluksia MERN-stackin välineillä.
- ymmärtää dokumenttikantojen ja relaatiokantojen erot ja käyttökohteet.

Keskeiset sisällöt

Websovelluksen toteutus sekä client- että server-puolella käyttäen MERN-stackin työkaluja, tietokantamallit, dokumenttikantojen suunnittelu ja käyttö. Kurssilla esitellään joukko eri työkaluja, niistä käydään läpi välttämättömät perusteet sovelluksen aikaansaamiseksi kurssin laajuuden sallimissa puitteissa.

Suoritustavat

- aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle ja harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen
- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

-    Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 20.1.2021. Opintojakson Moodle-alustalle täytyy kirjautua 30.1.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
-    Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.2.2021 ja sulkeutuvat 10.5.2021 klo 23.59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
-    Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Materiaali ilmoitetaan Moodlessa.

Edeltävät opinnot

HTML, CSS, Javascript ja SQL

Yhteyshenkilö

Kuosmanen Keijo, keijo.kuosmanen@savonia.fi