Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESECS

Nimi

eChild. Alle 5-vuotiaiden lasten funktionaalisten tuotteiden ja vaatteiden suunnittelun perusteet

Nimi englanniksi

eChild. The Basics of Designing Functional Products and Clothing for Kids Under 5 Years Old

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- Opintojakson suorittanut opiskelija osaa perustiedot lasten kehityksestä, kulutustottumuksista ja -tarpeista lastentarvikealalla, antropometriasta, tuotesuunnittelun kriteereistä lasten tuotteissa ja tarvikkeissa sekä käyttäjälähtöisistä suunnittelumenetelmistä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoa lapsille tarkoitettujen tuotteiden, vaatteiden ja tarvikkeiden tuotesuunnitteluun sekä arvioida ja testata valmiiden tuotteiden turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Keskeiset sisällöt

Perustiedot lasten kehityksestä ja eri-ikäisten lasten taidoista ja kyvyistä
Kulutustottumukset ja -tarpeet lastentarvikealalla
Antropometriset mittasuhteet ja niiden soveltaminen tuotteiden ja tarvikkeiden suunnittelussa sekä käytettävyyden ja ergonomian huomioiminen suunnittelussa
Tuotesuunnittelun kriteerit lasten tuotteissa ja tarvikkeissa
Tiedonhankinta- ja käyttäjäkeskeistenmenetelmien soveltaminen tuotesuunnittelun eri vaiheissa
Tuotesuunnittelutehtävä

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina. Opintojaksolla opiskellaan kurssikohtainen verkko-oppimateriaali, suoritetaan materiaaleihin perustuva tentti ja sovelletaan opittua tekemällä tuotesuunnittelu- tai tuotekehitystehtävä.

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 15.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakso päättyy.
- 8.6.- 8.8.2019 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja tulosten rekisteriin vienti 31.8.2019 mennessä

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Kurssikohtainen verkko-oppimateriaali

Yhteyshenkilö

Ryynänen Sirpa, Sirpa.ryynanen@savonia.fi