Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESLLX8000

Nimi

Tuloksekas esimiestyö

Nimi englanniksi

Effective Leadership

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hyödyntää oman mielen voimavaroja johtaakseen itseään tehokkaasti
- osaa määritellä huipputiimin elementit sekä tietää miten kehittää tiimiä kohti huipputiimiä
- osaa hyödyntää valmentavaa otetta esimiesyössä
- osaa huomioida innovatiivisuuden edistämiseen liittyvät seikat esimiestyössä
- osaa kehittää itseään esimiehenä
- osaa hyödyntää johtamisen kehittämisen tapoja auttaessaan muita kehittymään

Keskeiset sisällöt

- Tehokas itsensä johtaminen
- Tehokas tiimityö
- Huipputiimin rakentaminen ja johtaminen
- Valmentava johtaminen
- Esimies innovaatioiden mahdollistajana
- Esimiehenä kehittyminen
- Johtamisen kehittäminen

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu hyödyntäen Moodle-alustan materiaalia sekä kirjallisuutta, Tentti

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tentit 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.7.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

- Moodle-alustan materiaalit (artikkelit, videot, luentokalvot ym.)
- Lisäksi luetaan 2 kirjaa seuraavasti: valittavana on 2 kirjapakettia. Valitaan toinen kirjapaketeista. Luettavana on kummassakin tapauksessa 2 kirjaa

A)
- Ristikangas, M.-R. & Ristikangas, V. 2017. Valmentava johtajuus. Alma Media. (myös aiempi painos käy)
- Virolainen, I. & Virolainen, H. 2016. Mielen voima työssä. Viisas Elämä.

tai

B)
- Sutinen, P. 2012. Johtajana olemisen kokemus kunta-alan johtajan kokemana. Tampereen yliopisto. Väitöskirja. (löytyy
internetistä) Luvut: 1, 2, 3, 4, 7, 8
- Markkula, M. 2011. Johtaminen, tehokkuus ja työelämän laatu. Vaasan yliopisto. (löytyy internetistä) Luvut: 2, 3, 4, 5, 6, 7

HUOM. kirjat ovat osa tenttimateriaalia. Suositus on hankkia kirjat ennen kurssin alkua. Mikäli kirjapaketin A kirjoja ei saa käsiinsä, tällöin joka tapauksessa kirjapaketin B kirjat onnistuu hankkimaan, koska ne voi lukea suoraan maksutta internetin kautta. Opettajalle ei tarvitse etukäteen ilmoittaa kumman kirjapaketin valitsee. Kummastakin kirjapaketista on omat tenttinsä (Moodle-aineiston lisäksi) joista opiskelija valitsee toisen.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Virolainen Ilkka, ilkka.virolainen@savonia.fi