Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESSEK

Nimi

Seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminen

Nimi englanniksi

Sexuality and Sexual Health Promotion

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa tietoa
- seksuaalisuuden ja seksologian peruskäsitteistä,
- seksuaalisuudesta eri ikäkausina ja eri kulttuureissa,
- seksuaalioikeuksista ja seksuaaliterveyden edistämisestä ja
- seksuaalisuuden moninaisuudesta.
Lisäksi opiskelija saa valmiuksia tarkastella omaa seksuaalisuuttaan ja välineitä seksuaaliterveyden edistämiseen hoitotyön asiantuntijana.

Keskeiset sisällöt

- Seksuaalisuuden peruskäsitteet
- Seksologia
- Seksuaalioikeudet
- Seksuaalisuus eri ikäkausina, turvataidot
- Oman seksuaalisuuden kohtaaminen
- Seksuaalioikeudet, suojaikäraja
- Seksualisuuden monimuotoisuus
- Seksuaalinen häirintä ja väkivalta
- Seksuaaliterveyden edistäminen

Suoritustavat

Verkkotenttiin ja verkkokeskusteluihin osallistuminen annetussa ajassa.

Toteutustavat

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa. Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Klemetti R. & Raussi-Lehto E. (toim.) Edistä, Ehkäise ja vaikuta. – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2015 - 2022.
Ryttyläinen & Valkama. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä.
THL 2012. Seksuaalikasvatuksen standardit. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246:
Moodlessa Internet-lähteet sekä uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)

Yhteyshenkilö

Hoffrén Päivi, päivi.hoffren@savonia.fi