Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESRAS

Nimi

Raskausajan diabetes

Nimi englanniksi

Gestational Diabetes Mellitus

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa käytäntöön raskausdiabeteksen, tietää, miten se diagnosoidaan, tietää hoitopolut, seurannan raskauden aikana ja raskauden jälkeen.
- Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön ja ohjata asiakasta raskausajan yleisien ravitsemussuosituksien ja liikuntasuositusten mukaisesti
- Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön ja ohjata asiakasta raskausajan diabeetikon ruokavalion ja liikunnan erityistarpeiden mukaisesti

Keskeiset sisällöt

- Raskausajan diabetes ja hoitosuositus, sen diagnosointi sekä ohjaus ja seuranta
- Raskaudenajan ravitsemushoito käytäntöön sovellettuna huomioiden yleiset raskausajan ruokavaliosuositukset ja raskausajan diabeteksen asettamat erityisvaatimukset.
- Diabeetikon ruokavalion laadulliset painopisteet sisältäen mm. ruokavalion hiilihydraattien tunnistamisen ja määrän arvioinnin.
- Liikunta raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa huomioiden yleiset raskausajan liikuntasuositukset ja raskausajan diabeteksen asettamat erityisvaatimukset

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien ja /tai verkkotenttien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

- Raskausdiabeetikon käypähoitosuositus 2013
- Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014
- Raskausajan ravitsemussuositus 2016
- Terveysliikuntasuositukset
- Savonia ammattikorkeakoulun Moodlessa erikseen mainitut materiaalit ja lähteet
- Uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)

Yhteyshenkilö

Hoffren Päivi, paivi.hoffren@savonia.fi
Aalto Sari, sari.aalto@savonia.fi
Partanen-Kivinen Eija, eija.partanen-kivinen@savonia.fi