Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19SRAYR10

Nimi

Maatilan verosuunnittelu

Nimi englanniksi

Farm Tax Planning

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat verosuunnittelun perusperiaatteet ja niiden avulla osaat optimoida kehittyvän maatilayrityksen verotuksen.

Keskeiset sisällöt

- Maatalouden verotus
- Metsäverotus
- Arvonlisävero
- Verosuunnittelu
- Kehittyvän maatilan verosuunnittelu

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin.
Vaatimustaso: Hyväksyttyyn suoritukseen tulee osoittaa perehtyneensä aiheeseen ja hallitsevansa kohtuullisesti kurssiin kuuluvat aiheet.

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.9.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 1.10.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Viikoittain verkko-ohjausta, tehdään viikkotehtävät, katsotaan ennakkoon verkkoluennot ja tehdään ennakkotehtävät.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.10.2018 ja sulkeutuvat 20.12.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 20.1.2020 mennessä.
- Opintojakson tenttejä (vk 43, 46 ja 49) voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 17.12.2019 mennessä.
- Kehittämistehtävä (Kehittyvän maatilan verosuunnittelutehtävä) palautus vk 50

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Yhteyshenkilö

Viitala Hannu, hannu.viitala@savonia.fi