Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESLII

Nimi

Liikunta- ja ravitsemushoito osaksi mielenterveyttä

Nimi englanniksi

Physical Activity and Nutrition as Part of Mental Health

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa käytäntöön keskeisimpiä liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä aivo- ja mielenterveyttä edistäviä tekijöitä

Keskeiset sisällöt

Mielenterveyttä edistävä kokonaisruokavalio teoriassa ja käytännössä – mitä kannattaa syödä ja mitä ei kannata?
Mielenterveyttä edistävät ravintotekijät tutkimusten valossa.
Liikunnan merkitys mielenterveydelle – millaista liikuntaa ja miksi?

Mielenterveys ja liikunta tutkimuksien valossa.

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
Huom. Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Toteutustavat

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019.
Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2018 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakso päättyy.
8.6.- 8.8.2019 välisenä aikana ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.

Opintojakson tehtävien arviointi 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Suomalaiset ravitsemussuositukset ja erityissuositukset: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemussuositukset/aikuiset/
Ruusunen Anu: Diet and depression – An epidemiological study – Itä-Suomen yliopisto, väitöskirja 2013
Terveysliikuntasuositukset
Liikunta ja mielenterveys -aiheeseen liittyvät uusimmat tieteelliset tutkimukset
Erikseen jaettava internetosoitteisto Moodlessa
Huom.
Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Edeltävät opinnot

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014
Suositus: Terveysliikuntasuositukset

Yhteyshenkilö

Aalto Sari, sari.aalto@savonia.fi
Partanen-Kivinen Eija, eija.partanen-kivinen@savonia.fi