Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESLRM

Nimi

Liikunnan ja ravitsemuksen merkitys äidille ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen

Nimi englanniksi

The Importance of Exercise and Nutrition to the Mother Before Pregnancy, During Pregnancy and After Pregnancy

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää ja osaa soveltaa käytäntöön raskautta suunnittelevan, raskaana olevan ja jo synnyttäneen äidin terveyteen vaikuttavia keskeisiä liikunta- ja ruokavaliosuosituksia.
Opiskelija osaa hyödyntää tähän aiheeseen liittyviä liikunta- ja ravitsemustutkimuksia, -suosituksia ja materiaaleja omassa työssään monipuolisesti ja yksilöllisesti soveltaen.

Keskeiset sisällöt

Äidin terveyttä edistävät liikuntatottumukset ja ruokavalinnat ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen.
Äidin omien liikunta- ja ruokavaliovalintojen merkitys sekä äidin omaan terveyteen.

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, annetussa aikataulussa.
Huom. Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Toteutustavat

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019.
Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakso päättyy.
8.6.- 8.8.2019 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.

Opintojakson tehtävien arviointi 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014
Raskaus – ja imetysajan ravitsemussuositus 2016
Liikuntasuositus ja raskausaika
Erikseen mainitut materiaalit ja lähteet moodlessa
Huom.
Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Edeltävät opinnot

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014.

Yhteyshenkilö

Partanen-Kivinen Eija, eija.partanen-kivinen@savonia.fi
Aalto Sari, sari.aalto@savonia.fi