Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESLIH

Nimi

Lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito

Nimi englanniksi

Treatment of Overweight and Obesity

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija opiskelee lihavuuden hoidon keskeiset käsitteet ja hoitosuositukset ja osaa soveltaa suosituksia lihavuuden kokonaisvaltaisessa hoidossa huomioiden ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen. Opiskelija ymmärtää lihavuuden ennaltaehkäisyn terveysvaikuttavuuden ja laajentaa näkemystään ja osaamistaan lihavuuteen liittyvien moninaisten syytekijöiden tunnistamisessa ja niiden tietoisessa hallitsemisessa. Opiskelija tutustuu lihavuuteen liittyviin uusiin tutkimuksiin ja niiden avaamiin lihavuuden ennaltaehkäisy- ja hoitomahdollisuuksiin.
Opiskelija opiskelee erilaisia lihavuuden hoidon käytänteitä ja menetelmiä sekä ymmärtää lihavuuden hoidon isot haasteet

Keskeiset sisällöt

Lihavuuden käypähoitosuositukset
Liikunnan käypähoitosuositus
Suomalaiset ravitsemussuositukset
Painonhallintatalo
Lihavuuden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liityvät uudet tutkimukset ja verkkomateriaalit liittyen liikuntaan, ravitsemukseen ja niiden käytännön soveltamiseen.

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
Huom. Osa opintojakson materiaalista on englannin kielellä.

Toteutustavat

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019.
Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2018 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakso päättyy.
8.6.- 8.8.2019 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.

Opintojakson tehtävien arviointi 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Suomalaiset ravitsemussuositukset ja erityissuositukset: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemussuositukset/aikuiset/
Ruusunen Anu: Diet and depression – An epidemiological study – Itä-Suomen yliopisto, väitöskirja 2013
Liikuntasuositukset
Liikunta ja mielenterveys -aiheeseen liittyvät uusimmat tieteelliset tutkimukset
Erikseen jaettava internetosoitteisto Moodlessa
Huom. Osa opintojakson materiaalista on englannin kielellä.

Yhteyshenkilö

Partanen-Kivinen Eija, eija.partanen-kivinen@savonia.fi
Aalto Sari, sari.aalto@savonia.fi